Prawo autorskie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo autorskie-opracowanie - strona 1 Prawo autorskie-opracowanie - strona 2 Prawo autorskie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

W4 20.03.2010r.
Prawa autorskie dzielimy na:
Prawa osobiste te które chronią osobistą więź autora z utworem, czyli prawo do autorstwa, integracji, do oznaczania swoich utworów imieniem i nazwiskiem do integralności, nadzoru, prowadzenia i wycofania utworu z obiegu. Wiążą się one z takimi typowo osobistymi własnymi działaniami, postępowaniem autora względem utworu nie dają możliwości majątkowych, nie dają możliwości zarabiania. Prawa osobiste są wieczne, nie wygasają, trwają nawet po śmierci autora. Istnieją pewne trudności w egzekwowaniu ich, bo nie ma podmiotu któremu by one przysługiwały, który mógłby dochodzić realizacji tych praw. Prawa te nie wygasają tak po śmierci autora jak i za jego życia. Brak tego podmiotu będzie powodować że ich naruszenie nie zostanie dostrzeżony, ale nie będzie osoby, podmiotu, którego interes zostanie naruszony na tyle żeby zacząć wyciągać jakieś konsekwencji. Bo czy autor żyje, czy nie żyje to i tak jego nazwiskiem jest oznaczany jego utwór. Prawo do autorstwa nie może wygasnąć. Utwory, które kilkaset lat temu zostały opublikowane, ustalone, bo ten moment rozpoczyna prawną ochronę, też podlegają oznaczeniom imieniem i nazwiskiem autora. Jak swoim nazwiskiem go zaznaczymy to tutaj będzie miał miejsce plagiat. Będzie on dochodzony na drodze karnej. Wszystkie naruszenia można dochodzić na drodze cywilnej, może autor dochodzić wg naruszyciela odpowiedzialności cywilnej, odszkodowań, zaniechania dokonywania dalszych naruszeń. Tylko niektóre działania mogą być na drodze karnej ścigane, tylko niektóre czyny stanowią przestępstwa. Prawo autorskie zna kilka przypadków, które stanowią przestępstwo. Jednym z takim jest plagiat, naruszenie autorstwa, oznaczanie swoim imieniem i nazwiskiem utworu innego autora w całości lub części. Możliwość dochodzenia na drodze karnej nie zmienia faktu, że autor nie żyje. Prawa osobiste nie wygasają, trwają wiecznie. Prawa te nie podlegają zrzeczeniu. Nie można ich się wyzbyć, zrzec ani przenieść na inną osobę. To jest cecha wszystkich praw osobistych, a nie tylko praw autorskich. Prawa autorskie przysługują tylko i wyłącznie osobie na rzecz której zostały ustanowione, dla której istnieją z którą są związane. Skoro jest to ta osobista więź to ona nie może ulec przerwaniu i inna osoba żeby stać się podmiotem takiego prawa musi własny utwór przygotować. Natomiast do utworu innego autora tej więzi w sposób pośredni nie może nabyć od innego autora zakupując ją na drodze umowy cywilnoprawnej. Osobiste prawa wiążą się z tym że więź z nich wynikająca nie może ulec przerwaniu, nie podlegają zrzeczeniu się i nie mogą być przeniesione w drodze umów cywilnoprawnych na rzecz innych osób.

(…)

… obrotu nimi, przenoszenia na inne podmioty. Prawa majątkowe dają twórcy możliwość:
Korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji
Prawo do wynagrodzenia za korzystania z utworu
Jest to prawo wyłączne. Na początku oznaczyliśmy wszystkie prawa własności intelektualnej jako prawa wyłączne, przysługujące określonemu podmiotowi na rzecz którego zostały ustanowione prawa dające monopol w korzystaniu. Dające tę możliwość korzystania jako jedyny podmiot, który wszystkim innym podmiotom powinien udzielić upoważnienia zgody swojej na czerpanie korzyści. Prawo wyłączne daje nam monopol korzystania z utworu. Na podobnej zasadzie będziemy mówić o prawach własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych, prawach do wynalazków. Pojawiło się tutaj sformułowanie „pola eksploatacji utworu” przy okazji korzystania z utworu, praw majątkowych. Pola eksploatacji możemy inaczej określić jako formy, sposoby korzystania z utworu te które wynikają z aktualnych możliwości, nawet technicznych możliwości, jakie dzisiejsze współczesne techniki nam dają. Pola eksploatacji mogą dotyczyć:
Utrwalania i zwielokrotniania utworów. W tym zakresie jako pola eksploatacji będziemy rozumieć:
Wytwarzanie…
… niematerialne. Przeniesienie utworu nie powoduje oczywiście przeniesienia praw majątkowych do utworu ani odwrotnie. Czas trwania praw majątkowych jest zupełnie odmienny od czasu trwania praw osobistych. Autorskie prawa majątkowe trwają przez cały czas trwania życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Po tym czasie wygasają z mocy prawa. To jest zasada ogólna. Są zasady bardziej szczegółowe np. jeżeli prawo…
…, rozpowszechniony. Ale jeśli liczymy od śmierci twórcy bo twórca był znany to mimo wszystko tą datę trudno jest nam ustalić. Im więcej osób jest zaangażowanych w przygotowanie utworu tym większy problem z ustaleniem kiedy te prawa wygasły. Dozwolony użytek utworów w prawie autorskim. Dozwolony użytek to instytucja która oznacza możliwość korzystania z cudzego utworu chronionego prawem autorskim bez konieczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz