Użytek własności intelektualnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użytek własności intelektualnej - omówienie - strona 1 Użytek własności intelektualnej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


Korzystanie z pojedynczych egzemplarzy- co oznacza? Odwołanie do art. 34 i 35, brak ilościowego progu, jedynie nie może mieć charakteru handlowego. Jaki jest rozmiar zwielokrotnianego utworu? Jaki jest cel użytku? (to zależy co zrobimy z tym dalej) Krąg osób? (związek osobisty, rodzina, przyjaciele, ale nie krąg osób o jednym zainteresowaniu) Korzystanie w sieci komputerowej? (wykraczanie poza krąg osób prywatnych, umieszczając coś w sieci; problem, czy utwór został udostępniony w sposób legalny).
Dozwolony użytek publiczny
- prawo reemisji i prawo publicznego odtwarzania art. 24
- tzw. prawo przedruku art. 25
- dozwolony użytek dla bibliotek, instytucji naukowych, oświatowych, ośrodków informacji i dokumentacji
- prawo cytatu
- inne, np. panorama right ?
,,Prawo cytatu”
- cytat: przytoczenie w dziele własnym, w całości lub w części cudzej pracy, bez wprowadzania żadnych zmian
- dozwolony w utworze stanowiącym samoistną całość
- oznaczenie cytatu ( nie można ukrywać cytatu, gdyż to nie wskazanie autora- naruszenia prawa do autorstwa, plagiat; użytkownik musi wiedzieć kiedy cytat jest wprowadzony)
- uzasadniony:
- wyjaśnieniem
- analizą krytyczną
- nauczaniem
- prawami gatunku twórczości
Nie można korzystać z cytatów audiowizualnych w ramach prezentacji, tylko dlatego, że jest ona ciekawsza dla odbiorcy.
Prawa gatunku twórczości- potencjalne propozycje:
- karykatura, parodia, pastisz, satyra
- kolaż
- found footage film (składa się z fragmentów utworów)
- reportaż historyczny, dokumentalny
- motto
- film lub spektakl teatralny
- reklama
Najbardziej restrykcyjna wykładnia uważa, że tylko karykatura, parodia, pastisz, satyra (prawo UE)
Liberalna wykładnia- w każdej sytuacji kiedy twórca uzna cytat za niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu (subiektywne podejście do ,,gatunku twórczości”).
Prawo przedruku- art. 25
- prasa, radio, telewizja
- wyłącznie cel informacyjny
- rodzaje utworów podlegających przedrukowi
- przesłanka aktualności
- prawo do wynagrodzenia- równowaga interesów
- dozwolony użytek w Internecie
Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: 1) już rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz