Dozwolony użytek osobisty i publiczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dozwolony użytek osobisty i publiczny-opracowanie - strona 1 Dozwolony użytek osobisty i publiczny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Dozwolony użytek osobisty i publiczny.
Dozwolony użytek utworów na cele prywatne (art. 23).
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Dozwolone użytki prywatne art. 20 i 23 (w domu, w kręgu rodzinnym, towarzyskim nie czerpiąc zysków) wszelkie kopiowanie na prywatny użytek jest dozwolone pod warunkiem, że się na tym nie zarabia. Producenci i dystrybutorzy urządzeń, a także czystych nośników do reprografii mają obowiązek odprowadzić do 32% ze sprzedaży do instytucji Copipol, która działa przy Uniwersytecie Świętokrzyskim. Copipol przekazuje środki do Funduszu Promocji i Twórczości, którym zawiaduje minister właściwy do spraw kultury i sztuki, a następnie fundusz przekazuje środki formie stypendiów twórcom. Podania są rozpatrywane dwa razy do roku albo otrzymuje się stypendium na rok albo w formie pomocy społecznej. Przyjmuje się, że książkę można kopiować w całości jeśli nie jest dostępna w handlu jednak jest to pojecie względne.
Dozwolony użytek publiczny w prasie (art. 25 i 26).
1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: 1) już rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie, 2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów,
3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych, 4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby, 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów. 2. Rozpowszechnianie utworów na podstawie jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu. Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać fragmenty utworów udostępnianych podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. dozwolony użytek publiczny (jest ich wiele) użytek na cele informacyjne przeznaczony dla prasy (prawo przedruku) bowiem zezwala on na przedruk aktualnych artykułów chyba, że wyraźnie zaznaczono iż ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione (aktualne artykuły i fotografie reporterskie). Aktualność przyjmuje się w zależności od medium:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz