Rozpowszechnianie zgodne z prawem, przykłady.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpowszechnianie zgodne z prawem, przykłady. - strona 1 Rozpowszechnianie zgodne z prawem, przykłady. - strona 2

Fragment notatki:

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: a)     już rozpowszechnione: sprawozdania z aktualnych wydarzeń aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało to wyraźnie zastrzeżone aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie b) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, artykułów których mowa w punkcie a c) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych d) mowy wygłoszone w publicznych zebraniach i rozprawach, nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów   Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno- urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własności użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.   Można korzystać z utworów w granicach dowolnego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy lub źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.   Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionych wyjaśnień, analizy krytycznej, nauczania lub praw gatunku twórczości.   Wolno w celach naukowych i dydaktycznych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.   Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony student, który ją przygotował może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.   Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści oraz wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia z wyłączeniem imprez reklamowych, promocjach, wyborach. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz