Ochrona praw autorskich - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona praw autorskich - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona praw autorskich Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych chronią zarówno autorskie prawa osobiste jak i autorskie prawa majątkowe twórców.
Zgodnie z art. 78 ust. 1- twórca którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać aby osoba która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Ponadto, jeżeli naruszenie osobistych praw autorskich było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.
W przypadku kiedy sprawca naruszy autorskie prawa majątkowe twórcy, twórca może żądać od osoby dokonującej naruszenia zaniechania tego naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia podwójnej, a w przypadku, kiedy naruszenie jest zawinione - potrójnej wysokości stosowanego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. Jeżeli działania naruszającego było zawinione, twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody.
Sankcje przewidziane przez przepisy prawa za dokonanie plagiatu. Popełnienie plagiatu pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej może stanowić podstawę do odebrania tytułu przez jednostkę, która posiada uprawnienia ich nadawania.
W przypadku plagiatu pracy magisterskiej, jeżeli jej istotne fragmenty zostały przepisane z innego opracowania bez udokumentowania tego w drodze odpowiednich przypisów, nie stanowi ona samodzielnego opracowania tematu i jako taka nie spełnia wymagań stawianym pracom magisterskim, W konsekwencji nie może ona stanowić podstawy nadania tytułu magistra.
Uchylenie decyzji nadaniu magistra z powodu popełnionego plagiatu nie może nastąpić jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 10 lat. Podobnie rzecz się ma w przypadku nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora.
Zgodnie z art. 115 ustawy, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu lub artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz