Bioetyka

note /search

Ochrona praw autorskich - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Bioetyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

Ochrona praw autorskich Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych chronią zarówno autorskie prawa osobiste jak i

PLAGIAT - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Bioetyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2177

PLAGIAT- czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu jawnego lub ukrytego. Plagiat jawny - polega na przejęciu cudzego utworu w całości lub w znaczn...

Prawo cytatu - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Bioetyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Prawo cytatu - zakreśla ramy dozwolonego korzystania z cudzej twórczości w działalności naukowej, dydaktycznej, artystycznej i publicystycznej. Prawo cytatu stanowi iż wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie...

Aspekty prawne klonowania - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Bioetyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449

Aspekty prawne klonowania Po uchwaleniu Konwencji Bioetycznej w 1997 r. przez Radę Europy okazało się, że nie obejmuje ona zakazu klonowania. W tym roku bowiem sklonowano pierwszego ssaka owce Dolly. Pojawił się problem możliwości sklonowania c...