Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

note /search

Cukrzyca - hiperglikemia

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biochemia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4060

med. Barbara Stawiarska-Pięta . Notatka składa się z 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: podział cukrzycy, cukrzyca typu I, cukrzyca typu II, cukrzyca u ciężarnych, cukrzyca wtórna, cechy charakterystyczne, rozpoznanie, hiperglikemia, powikłania cukrzycy, mikroangiopatie, retinopatia cukrz...

Enzymy restrykcyjne w analizie DNA - wykład z biolgii molekularnej

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biologia molekularna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1960

Enzymy restrykcyjne w analizie DNA Zmiany które zaszły w ostatnich latach w badaniach biologicznych bezpośrednio związane są z możliwościami manipulowania cząsteczką DNA. Głównym narzędziem inżynierii genetycznej stały się enzymy katalizujące specyficzne reakcje w DNA. Dzięki nim stało się możliwe ...

Transpozycja - wykład z biolgii molekularnej

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1715

. Transpozycja - mechanizm i rodzaje Transpozony lub ruchome elementy genetyczne są to krótkie sekwencje DNA mogące się przemieszczać praktycznie w każdą pozycję genomu komórki. Transpozycja zwana jest różnież rekombinacją nieuprawnioną, poni...

Wykrywanie zmutowanego genu poprzez analizę polimorfizmu metodą PCR - ...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biologia molekularna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2478

Wykrywanie zmutowanego genu poprzez analizę polimorfizmu metodą PCR-RFLP Polimorfizm genetyczny oznacza występowanie w populacji dwóch lub więcej alleli w danym locus, z częstotliwością większą niż wynikającą z częstości mutacji. Polimorfizmy są różnicami genetycznymi stanowiącymi o zróżnicowaniu w...

Czym jest wektor? - zagadnienie na egzamin

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1813

Czym jest wektor? Wymień kilka cech, jakie powinien posiadać Terapia genowa i procedury laboratoryjne w inżynierii genetycznej wymagają wprowadzenia informacji genetycznej do komórki w taki sposób, aby ulegała ona w niej efektywnej ekspresji. Wprowadzenie obcego, niczym nieosłoniętego fragmentu DNA...

Insulina i jej otrzymywanie metodami biotechnologicznymi - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3920

Insulina i jej otrzymywanie metodami biotechnologicznymi. Insulina wydzielana jest do krwi przez komórki beta wysp trzustkowych Langerhansa. Efektem działania insuliny jest spadek poziomu glukozy we krwi poprzez pobudzenie mechanizmów jej wychwytywania przez komórki oraz magazynowanie jej w wątrobi...

Zasada selekcji na podłożu HAT przy produkcji przeciwciał monoklonalny...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3290

Zasada selekcji na podłożu HAT przy produkcji przeciwciał monoklonalnych Dostający się do organizmu antygen, w wyniku jednego z licznych możliwych oddziaływań, stymuluje komórki limfocytarne do produkcji przeciwciał, będących białkami o charakterze immunoglobulin. Następujący w tym samym czasie kon...

Charakterystyka materiału genetycznego Agrobacterium - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

Charakterystyka materiału genetycznego Agrobacterium Agrobacterium to rodzaj wolno żyjących, fitopatogenicznych bakterii glebowych, które atakują rośliny wnikając do nich przez zranione tkanki. W przypadku Agrobacterium tumefaciens zakażenie prowadzi do powstawania tumorowatych narośli na szyjce ko...