Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - strona 2

note /search

Przemysłowe zastosowanie enzymów w przetwórstwie zbożowym - wykład...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Enzymologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3150

Przemysłowe zastosowanie enzymów w przetwórstwie zbożowym. - Grzybowe alfa-amylazy - katalityczne przyspieszenie rozkładu skrobi z mąki na krótsze cukry. Te z kolei są wykorzystywane przez drożdże piekarnicze zawarte w cieście, wskutek czego produkowany jest dwutlenek węgla, spulchniający

Adsorbent - żel krzemionkowy - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5341

adsorbent-żel krzemionkowy. Żel krzemionkowy ma wzór chemiczny SiO2 * NH2O (uwodniony tlenek krzemu). Ma duże powinowactwo do wody i jest najczęściej stosowany jako środek osuszający. Ma tę cechę, że może go regenerować za pomocą gorącego...

Metody oceny żywotności komórek - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5103

Omów metody oceny żywotności komórek  Odróżnienie komórek martwych od żywych - komórki żywe mają ciągłą błonę komórkową i posiadają zdolnośd wydalania dodatnio naładowanych cząstek barwników poza komórkę - błękit trypanu, jodek propidyny, jodek etydyny .  Barwienie cytoplazmy kom. roślinnych:  c...

Metody szacowania stężeń DNA za pomocą płytek agarozowych - wykład...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2289

Metody szacowania stężeń DNA za pomocą płytek agarozowych, jakie są jej wady i zalety. Czy istnieje alternatywa tej metody? Metoda jest przydatna tylko do szacowania niskich stężeń DNA np.. w przypadku izolacji z żelu agarozowego. Do określenia ilości DNA w badanej próbce oraz stopnia jego czystośc...

Na czym polega różnica w sekwencjonowaniu metodą Sangera i PCR sekwenc...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4354

Na czym polega różnica w sekwencjonowaniu metodą Sangera i PCR sekwencyjnym? Metoda sekwencjonowania długich cząsteczek DNA polega na wytworzeniu zbioru cząsteczek różnej długości, z jednym typowym końcem. Cząsteczki te następnie są rozdzielane elektroforetycznie w żelu poliakrylamidowymy (PAGE) co...

Elektroforeza agarozowa plazmidowego DNA - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5369

Elektroforeza agarozowa plazmidowego DNA. Ocena stężenia i czystości izolatu. 1.Wstęp teoretyczny Elektroforeza jest techniką rozdziału wykorzystującą zjawisko migracji cząsteczek w polu elektrycznym.

Izolacja plazmidowego DNA na małą skalę - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Izolacja plazmidowego DNA na małą skalę (MINI-PREP) Przebieg ćwiczenia 1. Z hodowli E. coli prowadzonej przez noc pobraliśmy 2 ml i zwirowaliśmy 1 minutę 6000 obr/min 2. Zlaliśmy pipetą supernatant, do osadu komórek dodaliśmy 100ul buforu GTE (50mM...

Ligacja T-vectora i insertu - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2562

Ligacja T-vectora i insertu. Wstęp teoretyczny Ligazy DNA są enzymami łączącymi dwa fragmenty DNA poprzez tworzenie wiązań fosfodiestrowych między grupą OH deoksyrybozy i grupą fosforanow...

Ocena wydajności transformacji - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4669

Ocena wydajności transformacji. Izolacja pojedynczych kolonii. Wstęp teoretyczny Wydajność transformacji definiuje się jako liczbę kolonii (CFU - colony forming units) powstających po transformacji bakterii kompetentnych 1ug plazmidowego DNA (plazmid

Transformacja komórek kompetentnych - ćwiczenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2345

Transformacja komórek kompetentnych. Wstęp teoretyczny Transformacja DNA - polega na zmianie genomu komórkowego na skutek pobrania cząsteczek DNA ze środowiska. Termin transformacja stosuje się powszechnie do określenia trwałej zmiany zapisu genetycznego komórki i jego wpływu na cechy komórki tak u...