PLAGIAT

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PLAGIAT - strona 1 PLAGIAT - strona 2

Fragment notatki:

plagiat - niedozwolona ingerencja w sferę autorskich praw osobistych polegajaca na pozbawieniu go prawa, określanego jako najbardziej mu bliskie prawo do autorstwa dzieła
Rodzaje plagiatu
1)jawny
a)całościowy
b)częściowy
c)cytatowy
2)ukryty (przemieszanie własnej twórczości z cudzą)
a)redakcyjny
-stworzenie za pomocą odpowiedniej redakcji cudzych twórczości, nowej wartości twórczej
b)inkorporacyjny
-włączenie do własnego utworu wiekszych lub mniejszych cytatów przejetych od innych autorów
c)adaptacyjny
-bezprawne i nieoznaczone opracowanie cudzego dzieła w innej formie
d)współautorski
-nierozdzielne połączenie przywłaszczonych i własnych elementów twórczych
e)informacyjny
-przywłaszczenie niechronionej przez prawoi autorskie warstwy metodologicznej, informacyjnej bądź ustaleniowej cudzego dzieła
#Odpowiedzialność cywilna
Przysługują roszczenia
1)niemajątkowe
-o zaniechanie działań zagrażających naruszeniem lub naruszajacych dobra osobiste
-o usuniecie skutków naruszenia
2)majątkowe
-o zadośćuczynienie
-o zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy na wskazany cel społeczny
#Odpowiedzialność karna Ponosi ten kto do całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania
a)przywłaszcza sobie autorstwo
b)wprowadza w błąd co do autorstwa
Przestępstwo plagiatu może polegać na 1)przywłaszczeniu
-ma charakter formalny- jest popełniane w chwili ukończenia samego czynu zabronionego
-popełnione jedynie z działania z zaniarem bezpośrednim
2)wprowadzeniu w błąd
-może nastapić przez działanie jak i przez zaniechanie
-popełnione z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym
Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia plagiatu
1)naruszenie powinno dotykać tzw ojcowstwa utworu
2)naruszenie polega na przywłaszczeniu sobie cudzego autorstwa
3)przywłaszczenie autorstwa musi następować na swoją korzyść
4)przywłaszczenie powinno dotyczyć cudzego autorstwa
5)dopuszczenie sie plagiatu nie jest zależne od tego, czy twórca poniósł szkodę majątkową, oraz od tego, czy plagiator osiagnął jakiekolwiek korzyści materialne lub osobiste
6)istotną cechą plagiatu jest występowanie pomiedzy dwoma dziełami znaczne podobieństwo
7)przedmiot dokonanego przywłaszczenia, aby można było stwierdzić plagiat, powinien mieć cechy samodzielnej twórczości w stopniu, jaki wymagany jest od każdego przedmiotu prawa autorskiego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz