Ochrona własności intelektualnej - strona 2

note /search

Własność intelektualna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1981

Własność intelektualna - zbiór praw odnoszących się do m.in.: - dzieł literackich, naukowych, artystycznych, - fonogramów, programów radiowych i telewizyjnych - wynalazków - odkryć naukowych -

Własność przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1141

Własność przemysłowa Podstawa prawna - prawo do własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Przedmiotem prawa własności przemysłowej jest: - wynalazek - wzór użytkowy -

Prawo autorskie, podstawowe zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1064

Prawo autorskie służy przede wszystkim ochronie interesów osobistych i majątkowych twórcy, kształtują prawną więź między autorem a jego dziełem. W zasadzie chroni autora i jego materialne interesy, a więc daje mu taką ochronę, aby mógł tworzyć dalej. Z drugiej strony prawo autorskie daje uprawnieni...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2443

Ochrona własności intelektualnej Dr Katarzyna Grzybczyk Wykład 1 Wlasnosc intelektualna - IPR, obejmuje wszelkie wytwory intelektu ludziego i dotyczy dobr niematerialnych. Dobra osobiste - życie, wizerunek, nazwisko, status, prawo wolności, ...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1708

Ochrona własności intelektualnej Dr Katarzyna Grzybczyk Wykład 1 Rodzaje utworów: samoistne - tworzone z własnej "podniety twórczej", własnych przeżyć, = utwory inspirowane - pod wpływem innego utworu (niemoga być z tej samej dziedziny), autorem jest twórca; nie musi sie powoływać na ...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1701

Ochrona własności intelektualnej Dr Katarzyna Grzybczyk Wykład 1 Autorskie prawo osobiste. A. Autorskie prawa majątkowe - mogą być przedmiotem obrotu, są niezależne od tego, kto je posiada. B. autorskie prawa osobiste- pozosta...

Znak towarowy- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1057

27.10.2011 Wykład 2 Znaki towarowe - prawa o charakterze niematerialnym dominujące w gospodarce: Przedsiębiorstwa chcą wzmocnić swój towar Znak towarowy: Jedno z oznaczeń - źródło pochodzenia towarów i usług Środek ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa - przyciąga klientów Jest zawsze fizycznie...

Zasady praw własności intelektualnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Zasady praw własności intelektualnej: zasada terytorialności - możliwość zgłoszenia wynalazku tylko w jednym bądź w wielu krajach, z tej zasady wynika konieczność międzynarodowej ochrony, oznacza to, że musimy dokonać zgłosz...

Dzieło jako substrat materialny treści.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

Dzieło = substrat materialny treści/idei.informacji Można mieć lub nie mieć prawa do: Użytkowania rzeczy; Posiadania rzeczy; Rozporządzania rzeczą. Sprzeczność/konflikt interesów: Twórca Użytkownik Utwór: Efekt pracy (w tym intelektualnego wysiłku) człowieka Ochroną objęty jest właśnie ten re...

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń Art. 110 11 . 1. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie pięcioosobowym. 2. W terminie 7 dni od dnia ...