Własność intelektualna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność intelektualna- opracowanie - strona 1 Własność intelektualna- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Własność intelektualna - zbiór praw odnoszących się do m.in.:
- dzieł literackich, naukowych, artystycznych, - fonogramów, programów radiowych i telewizyjnych
- wynalazków
- odkryć naukowych
- wzorów przemysłowych
- znaków towarowych
- nazw handlowych
- ochrony przed nieuczciwą konkurencją
Na gruncie polskim oznacza to takie gałęzie prawa, jak:
prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo własności przemysłowej
prawo do baz danych
Podstawa prawna ochrony w Polsce:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
Prawo międzynarodowe:
Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 1883 r.(Polska przystąpiła do niej w 1919 r. Państwa sygnatariusze zawiązały Związek Paryski)
Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 r.(obowiązuje nadal i jest jednym z głównym praw. Podpisana wówczas przez 10 państw, które utworzyły jednocześnie Związek Berneński - związek dla ochrony praw autorów). Polska przystąpiła do Związku w 1920 r. Przedmiotem ochrony są wszystkie dzieła literackie, naukowe i artystyczne, bez podawania definicji. Przepisy mają zastosowanie, gdy autor lub jeden ze współautorów jest obywatelem któregoś z państw-stron lub gdy są problemy z ustaleniem obywatelstwa bierze się pod uwagę miejsce stałego pobytu. Konwencja ta ma nowelizacje, które wprowadziły już niektóre państwa, a inne jeszcze nie, co tworzy pewne problemy.
Obowiązuje tu też zasada minimum ochrony konwencyjnej - ochrona z tytułu konwencji przysługuje wówczas, gdy prawo krajowe przewiduje mniejszy zakres ochrony od konwencyjnego. A więc minimalny poziom ochrony przewidziany przez konwencję nie może być skutecznie obniżony przez prawo krajowe.
Powszechna konwencja o prawie autorskim z 1952 r.(konwencja genewska) - Polska przystąpiła w 1976 r. Jej celem było stworzenie systemu uniwersalnego(bo ta berneńska miała mieć charakter lokalny), nie ograniczonego terytorialnie, do którego przystąpi duża liczba państw. USA przystąpiły w 1989 r. do Berneńskiej, więc zarzuty wobec niej upadły.
Konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonografów i organizacji nadawczych z 1961 r. - podpisana w Rzymie, jest to regulacja „sąsiednia do prawa autorskiego”. Chodziło o ochronę artystów publicznie wykonujących dzieła, choć nie są oni autorami. Polska przystąpiła do niej w 1997 r.


(…)

… dzieła, choć nie są oni autorami. Polska przystąpiła do niej w 1997 r.
Konwencja Monachijska o patencie europejskim z 1973 r. - jej celem było ujednolicenie procedury przyznawania patentów w Europie. Określiła organizację funkcjonowania i zadania Europejskiego Urzędu Patentowego. Polska przystąpiła w 2004.
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej(TRIPS) z 1994 r. Polska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz