Prawo własności przemysłowej - źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności przemysłowej - źródła prawa - strona 1 Prawo własności przemysłowej - źródła prawa - strona 2

Fragment notatki:

Prawo własności przemysłowej - w całości mieści się w zakresie własności intelektualnej, w relacji do prawa autorskiego ochrona własności przemysłowej zawiera się także w ochronie baz danych oraz w prawach pokrewnych (np. ochrona wzorów przemysłowych). Prawo konkurencji dotyczy także prawa własności przemysłowej w zakresie tajemnicy przedsiębiorca oraz oznaczenia przedsiębiorstwa (zwalczanie nieuczciwej konkurencji). Prawo konkurencji skierowane jest przeciwko prawom wyłącznym (z prawa autorskiego) w przypadku nadużycia (np. nadużycie pozycji, monopol).
W oznaczeniu przedsiębiorstwa mieszczą się takie aspekty prawa własności przemysłowej jak znaki towarowe, a także oznaczenia geograficzne i nowe odmiany roślin. W tajemnicy przedsiębiorstwa mieszczą się prawa własności przemysłowej m.in. patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych (wszystkie te aspekty mieszczą się w ochronie baz danych z prawa autorskiego).
Klasyfikacja ta nie jest zupełna.
Źródła prawa: Prawo międzynarodowe (konwencje) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883r. - Polska przystąpiła do tej konwencji w 1919r. zawiera definicję własności przemysłowej- rozumiana jest w najszerszym znaczeniu i stosuje się nie tylko do przemysłu i handlu w ścisłym znaczeniu, ale również do przemysłów rolnych i wydobywczych oraz wszystkich produktów wytworzonych lub naturalnych, jak na przykład: win, nasion, liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód mineralnych, piwa, kwiatów, mąki. Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowej, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9.9.1886r.
Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.4.1891r.
Powszechna konwencja (genewska) o prawie autorskim
Porozumienie nicejskie- dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z 15.06.1957r. (WIPO)
Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z 14.7.1967r.- unowocześnienie regulacji m.in. konwencji berneńskiej; jest to Agencja ONZ, do której zadań należy administrowanie pewnymi aktami prawa międzynarodowego (w zakresie ochrony własności intelektualnej)
Układ o współpracy patentowej z 19.6.1970r. (WIPO)
Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej z 23.03.1971r. (WIPO)
Konwencja (monachijska) o udzielaniu patentów europejskich (EPO- nie podlega agendzie WIPO, administrowaniem tej konwencji odpowiedzialny jest Europejski Urząd Patentowy, nie jest to instytucja UE)


(…)

… ustanawiające Światową Organizacją Handlu (WTO) z 15.4.1994r.
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS/WTO)- standardy dotyczące dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej (prawo autorskie, wzory patentowe, znaki towarowe itd.), a także dochodzenie i egzekucji praw własności intelektualnej
Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz