Problematyka własności intelektualnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka własności intelektualnej  - strona 1 Problematyka własności intelektualnej  - strona 2 Problematyka własności intelektualnej  - strona 3

Fragment notatki:

K_pi_ski. Notatka składa się z 3 stron.
I. Problematyka własności intelektualnej uregulowana jest poza Kodeksem Cywilnym niemalże w całości. II. Skąd się wzięła nazwa „własność intelektualna” 1. Z języka angielskiego - intellectual property (IP)
2. Jest to termin nowy, który pojawił się w latach '60 XX wieku wraz z utworzeniem World Intellectual Property Organisation (WIPO) w Genewie, dokładnie w roku 1967, jako organizacji międzynarodowej zajmującej się ochroną własności intelektualnej. Do tejże organizacji należy także Polska.
III. Czym jest prawo własności i własność intelektualna Prawo własności jest prawem rzeczowym, odnosi się do rzeczy (ruchomości i nieruchomości)
Sama własność intelektualna nie odnosi się ani do ruchomości, ani do nieruchomości, oznacza władztwo nad wytworami umysłu ludzkiego (efektu pracy umysłowej), odnosi się do pewnych informacji (a raczej: rozwiązań intelektualnych), wbrew terminowi więc nie jest związana z własnością rzeczy, choć rzeczy mogą być nośnikami informacji.
Trudność pojawia się w wypadkach, gdy do czynienia ma się z jakimiś oznaczeniami (np. etykiety, znaki firmowe), które są też pewnymi pomysłami.
Walorem ekonomicznym własności intelektualnej jest to, że może ona być ogólnodostępna, udostępniana i powielana, ma być nawet źródłem bogactwa XXI wieku.
Własność intelektualna dzieli się na:
- prawo autorskie i prawa pokrewne (np. prawa artystów, wykonawców)
- prawo własności przemysłowej (np. znaki towarowe) IV. Traktat WIPO 1. Zalicza on do własności intelektualnej m.in. wynalazki, odkrycia naukowe, znaki towarowe, dzieła artystyczne itp.
2. Przewiduje ochronę przed nieuczciwą konkurencją, zaliczając ją do kręgu prawa własności przemysłowej, gdyż łączy się ona z nim tym, że często znaki towarowe są używane do nieuczciwego „rozkręcania” biznesu, np. używa się znaku istniejącej już firmy, choć produkt nie ma z nią nic wspólnego.
- ochrona przed nieuczciwą konkurencją nie odnosi się do kategorii intelektualnej, a jest jedynie sposobem nieuczciwego wykorzystania własności intelektualnej V. Cele WIPO 1. Prowadzenie rejestracji własności intelektualnej
2. Współpraca międzynarodowa w zakresie rozporządzania własnością intelektualną
- np. w Polsce urząd patentowy, Minister Kultury (on zajmuje się prawem autorskim)
3. Zawieranie umów międzynarodowych
4. Propagowanie działania w sprawie ochrony własności intelektualnej VI. Organy WIPO: 1. Biuro międzynarodowe
2. Sekretariat
3. Zgromadzenie ogólne VII. Problem odkryć naukowych Odkrycia naukowe są zaliczane przez WIPO do własności intelektualnej, choć do nich nie ma żadnych praw czy wyłączności.


(…)

… intelektualnej
1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej
- 20.03.1883 r.
- należy do niej ok. 150 państw
- podstawowy akt prawny w zakresie własności przemysłowej
2. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych
- 09.09.1886 r.
3. Konwencja powszechna
- 06.09.1952 r.
4. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS)
- 15.04.1994 r.
- załącznik do WIPO…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz