Rodzaje licencji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje licencji- opracowanie - strona 1 Rodzaje licencji- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

LICENCJE - pozwolenie na korzystanie z utworu
Rodzaje licencji:
Kryterium punktu widzenia osoby udzielającej licencji:
Właściwa - licencji udzieliła osoba wyłącznie uprawniona z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych
Sublicencja - udzielona przez licencjobiorcę „z drugiej ręki”
Kryterium punktu widzenia swobody licencjonowania:
Zwykła (niewyłączna) - nie wyklucza możliwości udzielania dalszych licencji, obowiązuje zasada domniemania zgodnie z ustawą
Wyłączna - licencjodawca bądź zobowiązuje się do nieudzielania w ogóle dobrych licencji innym osobom, bądź zobowiązuje się do nieudzielania licencji na określonym obszarze
Kryterium zakresu uprawnień:
Pełna - zezwolenie uprawnionego do korzystania z prawa przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co uprawniony i jego posiadacz
Ograniczona - ogranicza zakres korzystania w ograniczonym zakresie
Indywidualna - dotyczy jednorazowego wykorzystania utworu przez osobę fizyczną
Ramowa - obejmuje pewną kategorię utworów należących do różnych właścicieli praw autorskich, np. rozgłośnie radiowe
Licencja ustawowa - normatywne zezwolenie na korzystanie z cudzego utworu w określonym zakresie i na określonych warunkach
ZASADY DOTYCZĄCE LICENCJI
1. umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie 5 lat, chyba że w umowie postanowiono inaczej
2. jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (lic. wyłączna) udzielanie licencji nie ogranicza udzielania przez twórcę innym osobom
3. zakaz domniemania sublicencji - jeżeli umowa nie stanowi inaczej licencjobiorca nie może upoważniać innej osoby do korzystania z utworów w zakresie uzyskanej licencji
4. umowa licencja wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zwykła licencja może być dokonana w dowolnej formie.
5. licencja musi mieć charakter konkretny - obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej określone
BUDOWA UMOWY O PRAWACH AUTORSKICH:
1 - data i miejsce zawarcia umowy
2 - określenie stron
3 - typ kontraktu (licencje czy umowa rozporządzająca)
4 - określenie utworu przedmiotu umowy
5 - zakres eksploatacji pola eksploatacji, zakres terytorialny itp.
6 - postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia
7 - zakres odpowiedzialności
+
8 - kary umowne za niedotrzymywanie terminów
9 - określenie właściwości wspólnej
10 - określenie sposobów dokonywania zmian
11 - postanowienia w sprawie materiałów promocyjnych


(…)

… był Richard M. Stallram (1984)
- pierwsza wersja 1989r.
3) typu Adware
- z ang. advertisement - reklama
Program udostępniany bezpłatnie, ale podczas jego działania wyświetlają się reklamy pobierane z Internetu, np. GG
4) typu Creative Commons (CC)
To sposób powszechnego udostępniania utworu, w sposób nieodpłatny i niewyłączny.
Zasady - charakter niekomercyjny, nieodpłatny, zobowiązanie do przywołania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz