Wzór-Umowa licencyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa licencyjna - strona 1 Wzór-Umowa licencyjna - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA LICENCYJNA zawarta dnia ..................................... w ....................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Licencjobiorcą
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Licencjodawcą § 1 Przedmiotem licencji jest program komputerowy, wyprodukowany przez .................................................................... wraz z materiałami towarzyszącymi. § 2 1.Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia nie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego .....................................................................................
i materiałów towarzyszących,
2. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty ............................. zł na rzecz Licencjodawcy. § 3 Umowa zostaje zawarta na okres od ............... do .................... z możliwością jej przedłużenia. § 4 1. Oprogramowanie wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie sprzedawane, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi.
2. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej § 5 Oprogramowanie stanowi własność licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. § 6 Licencja na użytkowanie oprogramowania może być udzielona w następujący sposób:
a. w wersji jednostanowiskowej - jedna kopia na jednym komputerze,
b. w wersji wielostanowiskowej - na tylu stanowiskach, na ilu przewiduje producent programu danej wersji. § 7 1.Bez pisemnej zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może :
a. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,
b. dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie,
c. tworzyć oprogramowania pochodnego,
d. dokonywać tłumaczeń,
e. wprowadzać zmian do instrukcji,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz