Umowy.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy. - strona 1 Umowy. - strona 2

Fragment notatki:

  22.11.2011.   Umowy: - przenoszące autorskie prawa majątkowe - w całości następuje przeniesienie na nabywcę
- licencyjne - uprawniony nie wyzbywa się swoich praw, tylko oprócz niego jakaś inna osoba ma możliwość korzystania z utworu i praw autorskich   Rodzaje licencji: - wyłączne - osoba, której udzielono licencji, jest jedyną osobą, która może korzystać z danego utworu w zakresie tej licencji
- niewyłączne - w tym samym czasie i zakresie może być kilka osób uprawnionych do korzystania z utworu
  Pola eksploatacji - cząstkowe pojedyncze składniki w zakresie uprawnień do utworu.
Odrębne pola eksploatacji w art. 50 ustawy (przykładowe): - wykonywanie kopii - wprowadzanie do obrotu - publiczne odtworzenie
- użyczenie lub najem - nadanie lub remitowanie - udostępnienie publiczne, tak żeby każdy miał dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym
 
Licencja i umowa przenosząca prawa majątkowe obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (czyli np. jeśli wskutek rozwoju techniki powstaną nowe pola eksploatacji, to trzeba zawrzeć nową umowę).
 
W zakresie jednej umowy możemy zawrzeć wszystkie utwory stworzone przez danego twórcę do momentu zawarcia .
 
Można też zawrzeć umowę zobowiązującą do stworzenia utworu dla zamawiającego (który nabywa prawa z chwilą otrzymania utworu).
  Sublicencja (dalsza licencja) - licencjobiorca może udzielać dalszych licencji innym (gdy licencjodawca w umowie wyraźnie na to zezwoli).
 
Licencjodawcy/zbywcy przysługuje wynagrodzenie , chyba że wyraźnie wskażemy, że umowa ma charakter nieodpłatny. Jeśli nie wspomnimy o wysokości zapłaty, to przysługuje wynagrodzenie o wartości rynkowej.
 
Umowa licencyjna jest ważna 5 lat, chyba że w umowie określi się inny czas.
  Umowy mogą być zawierane na czas:  
- nieoznaczony - każda ze stron bez podania powodu ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie (wygasa z upływem terminu wypowiedzenia: ustawowo jest to rok naprzód na koniec roku kalendarzowego)
- oznaczony - np. na 10 lat, ale i tak po upływie 5 lat może zostać wypowiedziana, chyba, że w umowie określimy inaczej
  Terytorium: państwo, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że zaznaczono inaczej.
  Forma:  umowa musi być zawarta w formie pisemnej , inaczej jest nieważna (z własnoręcznym oryginalnym podpisem lub z podpisem elektronicznym).
Wyjątek: umowa licencyjna niewyłączna nie ma wymogu formy.


(…)

…, to automatycznie jest niewyłączna.
 
Niemożliwe jest przeniesienie autorskich praw osobistych. Ale można się umówić co do sposobu ich wykonywania, np. że nie trzeba podawać danych twórcy.
 

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz