Prawa pokrewne - Przestępstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa pokrewne - Przestępstwo - strona 1 Prawa pokrewne - Przestępstwo - strona 2 Prawa pokrewne - Przestępstwo - strona 3

Fragment notatki:

Prawa pokrewne:
prawo do artystycznych wykonań
prawo do fonogramów i wideogramów
prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych
Wyjaśnienie
artystyczne wykonanie - to działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy, mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania
fonogram - jest to pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu
wideogram - jest to pierwsze utrwalenie sekwencji ruchowych obrazu, z dźwiękiem lub bez.
Czas trwania praw pokrewnych:
Prawo do artystycznych wykonań - 50 lat
Prawo do fonogramów i wideogramów - 50 lat
Prawo do pierwszych wydań - 25 lat
Prawo do wydań naukowych - 30 lat
Konsekwencje prawne wobec osoby naruszającej prawo autorskie:
1. Z punktu widzenia twórcy:
Uprawniony z tytułu praw autorskich może żądać:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia (np. przez złożenie stosownego publicznego oświadczenia);
3) naprawienia wyrządzonej szkody (np. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę);
4) wydania uzyskanych korzyści.
Rodzaje przestępstw:
plagiat (przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa)
bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania (wbrew uprawnieniom lub wbrew ich warunkom)
bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania
paserstwo (bezprawne nabywanie lub pomaganie w zbyciu, ew. w ukryciu w celach majątkowych)
produkcja, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub obchodzenia skutecznych zabezpieczeń przed nielegalnym odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem
uniemożliwianie lub utrudnianie prawa do wykonywania kontroli (tzw. autorskiej)
Ustawa przewiduje za powyższe przestępstwa następujące kary:
Kara grzywny
Kara ograniczenia wolności
Kara pozbawienia wolności do lat 5 (najostrzejsza kara - za uczynienie przestępstwa źródłem dochodu)
Współczesne wyzwania (wg Raportu za 2009 rok Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych)
ochrona tych praw w Internecie
monitorowanie sieci p2p i ściganie sprawców naruszeń
wzmocnienie kontroli na granicach państwa
wzmocnienie kontroli na bazarach i targowiskach całego kraju


(…)

… w transgranicznym licencjonowaniu).
Podjęcie działalności przez takie organizacje wymaga zezwolenia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Organizacje tego typu są pośrednikami między właścicielami praw autorskich a użytkownikami.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych)
-powstanie 1918 rok
-siedziba: Warszawa
-zezwolenie Ministra Kultury i Sztuki zostało…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz