Ochrona własności intelektualnej - Kuzel - Wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3339
Wyświetleń: 5019
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - Kuzel - Wykłady - strona 1 Ochrona własności intelektualnej - Kuzel - Wykłady - strona 2 Ochrona własności intelektualnej - Kuzel - Wykłady - strona 3

Fragment notatki:


OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Tematy:
Wiedza - wartości niematerialne - kapitał intelektualny - własność intelektualna.
Rodzaje wiedzy i ochrona wiedzy.
Własność intelektualna - rozwiązania (projekty wynalazcze), oznaczenia i utwory.
Procedury uzyskiwania praw ochronnych.
Udostępnianie przedmiotów własności intelektualnej.
Literatura:
W. Kotarba, Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, „ORGMASZ”, Warszawa 2005r.
W. Kotarba, Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, „ORHMASZ”, Warszawa 2001r.
Co jest długookresowym celem przedsiębiorstwa?
Wartość przedsiębiorstwa: Model kapitału intelektualnego w ujęciu T. A. Stewart
Aktywa materialne
Aktywa niematerialne
Aktywa niematerialne: - kapitał ludzki (umiejętności i wiedza ludzi);
- kapitał strukturalny ( patenty, procesy, bazy danych, sieci, itp.);
- kapitał klienta (relacje z klientami i dostawcami); II Zasoby materialne i niemater ialne: KRYTERIUM
ZASOBY MATERIALNE
ZASOBY NIEMATERIALNE
Miejsce w konwencjonalnych systemach rachunkowości.
- widoczne;
- składniki bilansu;
- znany zwrot z inwestycji;
- niewidoczne;
- brak ujęcie w księgowości;
- niewymierna;
- ocena oparta na założeniach;
Dostępność.
- wykorzystanie przez jedną grupę uniemożliwia jednoczesne korzystanie z nich przez innych;
- ograniczone zastosowanie;
- kojarzone z „obfitością”
- wykorzystywanie przez jedną grupę nie umożliwia korzystania z nich przez innych;
- różnorodne zastosowanie, które nie zmniejszają ich wartości;
- kojarzone z „rzadkością”;
Stopień deprecjacji.
- wyczerpują się - mogą tracić na wartości szybko lub wolno;
- amortyzują się z czasem;
- nie wyczerpują się, lecz zwykle gwałtownie tracą na wartości;
- zyskują na wartości, jeśli są właściwie wykorzystane; Możliwość pomnażania i gromadzenia.
- łatwo pomnażane;
- mogą być gromadzone i magazynowane;
- nie można ich w całości kupić ani skopiować;
- dynamiczne - znikają, jeśli się ich nie używa;


(…)

… z prawami autorskimi;
- prawa do baz danych;
- prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych oraz topografii układów scalonych. Najważniejsze aktywa normatywne:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
- data „wejścia w życie” - 23.05…

WOLNA
CHRONIONA
Wiedza jawna chroniona
Rejestracja z badaniem:
- wynalazki;
- wzory użytkowe;
- nowe odmiany roślin;
- projekty racjonalizatorskie
Rejestracja bez badań:
- wzory przemysłowe;
- topografie układów scalonych;
Bez rejestracji:
- utwory;
- programy komputerowe;
Wynalazki w szerokim (potocznym) znaczeniu
Wynalazki spełniające kryteria zdolności patentowej
Wynalazki wyłączone z opatentowania

… własności (nieokreśloność własności - nosicielstwa);
Wiedza jako sama może stanowić produkt (w odniesieniu do tych jej elementów, do których zastosować można prawa własności intelektualnej - prawa wyłączne);
Rozwój ochrony wiedzy:
Historia wiedzy chronieonej sięga odległych czasów. Człowiek od początku swojego istnienia wykorzystywał wiedzę. Już przed wiekami przyznawano różnego rodzaju przywileje…
… wykonawców, producentów, fonografów, oraz organizacji nadawczych 1961 r.
Konwencja strasburska o unifikacji prawa patentowego 1963 r.
Układ o współpracy patentowej- PCT 1970 r.
Konwencja o patencie europejskim 1973 r.
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów prawa własności intelektualnej 1994 r.
Wartości intelektualne tworzone są przez człowieka, który dzięki wyobraźni i wiedzy, w tym również wynikającej z doświadczenia i zdolności oraz czasami, gdy jest to niezbędne za pomocą urządzeń i procesów technologicznych jest w stanie wytworzyć pewien materialny lub niematerialny efekt.
Korzystanie z tego efektu działania może być dostępne dla innych, bz zgody lub za zgodą twórcy.
Za prawo własności intelektualnej można uważać zespół norm regulujących zachowanie społeczne wobec indywidualnych. Co to jest własność…
… z prawami autorskimi;
- prawa do baz danych;
- prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych oraz topografii układów scalonych. Najważniejsze aktywa normatywne:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
- data „wejścia w życie” - 23.05…
… służbowe).
Wiedza ukryta (inaczej wiedza cicha) to wiedza osobista, nieujawniona - często nieuświadomiona - wiedza wynikająca z intuicji przekonań, doświadczeń danej osoby. Podział wiedzy jawnej chronionej ze względu na jej przedmiot oraz rodzaj i zakres ochrony:
- ROZWIĄZANIE (R) - projekty wynalazcze - wynalazki, wzory (użytkowe, zdobnicze, przemysłowe), topografie układów scalonych, nowe odmiany roślin…
… epokę”;
-muszą zdefiniować problem we właściwy sposób
Thomas A. Edison W założonych i administrowanych przez niego laboratoriach powstało ok. 5000 opatentowanych wynalazków, m.in.:
- fonograf;
- żarówka;
- oscyloskop;
- silnik i prądnica prądu stałego;
- dyktafon;
- płyta gramofonowa;
- kamera filmowa;
- krzesło elektryczne;
Interesujące może być (…), że w rozwoju techniki następujący niekiedy powrót…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz