Patentowanie wynalazków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patentowanie wynalazków - strona 1

Fragment notatki:

Własność intelektualną należy chronić przede wszystkim dla zabezpieczenia interesów osobistych oraz majątkowych. Własność intelektualna dzieli się na dwa zasadnicze obszary- Prawo Autorskie oraz Prawo Własności Przemysłowej. Prawo Autorskie osobiste i majątkowe przysługuje każdemu twórcy automatycznie, z chwilą upublicznienia utworu. W prawie własności przemysłowej (obejmującym m.in. patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe) uprawniony (musi najpierw złożyć o przyznanie patentu, a następnie sam jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich procedur. Niedopełnienie tych czynności (np. w odpowiednim terminie) może skutkować utratą danego prawa. Patent jest najwyższą formą ochrony własności intelektualnej. Gwarantuje określony czasowo monopol na korzystanie z wynalazku. Argumenty za patentowaniem wynalazków są następujące:  Patent może być źródłem (czasem bardzo dużych) dochodów.  
Patentowanie wynalazków przyczynia się do postępu wiedzy. Zgłoszenia patentowe są powszechnie dostępne w prywatnych i publicznych bazach danych i stanowią porównywalne źródło informacji, jak publikacje naukowe.
Wlicza się je do dorobku naukowego jednostek naukowych oraz indywidualnych naukowców. Posiadanie patentów i zgłoszeń patentowych może ułatwić pozyskanie zewnętrznych środków na badania naukowe. Opatentowanie wynalazku może być w niektórych wypadkach warunkiem koniecznym jego wykorzystania praktycznego. Tak jest np. w przypadku wielu wynalazków biotechnologicznych o zastosowaniu terapeutycznym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz