Wynalazek i patent

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5208
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wynalazek i patent - strona 1 Wynalazek i patent - strona 2 Wynalazek i patent - strona 3

Fragment notatki:

Wynalazek
Wynalazek - rozwiązanie z dowolnej dziedziny techniki nowe w skali światowej, posiadające poziom wynalazczy, nadające się do zastosowania przemysłowego. Rozwiązanie nowe jest to rozwiązanie nie będące częścią ogólnie znanego stanu techniki.
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.
Z punktu widzenia prawa własności przemysłowej wynalazki dzielą się na następujące kategorie:
Sposób- rozwiązanie określone jako ciąg etapów przebiegających w uporządkowanej kolejności wraz z warunkami, w których one przebiegają.
Urządzenie- rozwiązanie określone wzajemnym usytuowaniem i połączeniem poszczególnych elementów tworzących łącznie przestrzenną całość.
Produkt (wytwór)- rozwiązanie określone zestawem składników o odpowiednio określonych własnościach fizykochemicznych i zawartości ilościowej.
Wynalazek często jest mylony z odkryciem. Wynalazek to zupełnie nowe w skali światowej rozwiązanie problemu technicznego poszerzające możliwości techniczne ludzkości. Odkrycie natomiast nie jest rozwiązaniem technicznym, lecz wiarygodnie udowodnioną obserwacją nieznanego dotąd zjawiska występującego naturalnie w przyrodzie. Odkryć się nie patentuje, ponieważ uznaje się je za własność całej ludzkości.
Wynalazek tajny jest to wynalazek stanowiący tajemnicę Pastwa dotyczący głównie obronności lub bezpieczeństwa kraju, w szczególności obejmujący rodzaje broni, sprzętu wojskowego, sposobu walki, a także środki techniczne stosowane do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Zgłoszenie wynalazku
Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:
1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie
przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;
3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
4) skrót opisu.
Zgłoszenie wynalazku powinno także zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku. Zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.


(…)

… pieniądze, zegar mechaniczny, soczewka, książka, alkohol, proch, papier toaletowy, prawa patentowe (Wenecja);
Wynalazki od roku 1500 aż do początku wieku dziewiętnastego: luneta, gazeta, klozet spłukiwany wodą, termometr rtęciowy, tramwaj konny, torebka damska, cement;
wiek XIX: kuchnia gazowa, zapałki, ekspres do kawy, świeca, gaśnica, mikrofon, szczepionka, tramwaj elektryczny, lokomotywa, krzesło elektryczne;
wiek XX: samolot, benzyna, lodówka, praktyczna telewizja, helikopter, kalkulator, bankomat, odkurzacz, walkman.
Aby wynalazek mógł zostać opatentowany, musi spełniać trzy kryteria, które są zasadniczo takie same na całym świecie:
Kryterium nowości
Wynalazek jest uważany za nowy, jeżeli przed datą jego pierwszego zgłoszenia w urzędzie patentowym (bądź wystawienia na uznanej wystawie) informacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz