Politechnika Łódzka

note /search

Repetytorium z chemii

 • Politechnika Łódzka
 • Chemia
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 6384

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Badania operacyjne - problemy i modele decyzyjne

 • Politechnika Łódzka
 • Badania operacyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5684

Dokładna tematyka notatki jest następująca: kilka słów o przedmiocie, problemy i modele decyzyjne, badania operacyjne, rozwiązanie, model decyzyjny, matematyczna postać modelu decyzyjnego, zadanie programowania matematycznego, zadanie pro...

Właściwości elektryczne ciał stałych

 • Politechnika Łódzka
 • Fizyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 7252

Fizyka ciała stałego    W5a  6. Właściwości elektryczne ciał stałych.   O właściwościach elektrycznych ciała stałego decyduje zachowanie elektronów walencyjnych należących do atomów, z których zbudowane jest ciało. Właściwości elektronów  w ciałach stałych wynikają z ich oddziaływania wzajemnego i...

Wynalazek i patent

 • Politechnika Łódzka
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5194

Wynalazek Wynalazek - rozwiązanie z dowolnej dziedziny techniki nowe w skali światowej, posiadające poziom wynalazczy, nadające się do zastosowania przemysłowego. Rozwiązanie nowe jest to rozwiązanie nie będące częścią ogólnie znanego stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przem...

Wydatek energetyczny kobiety pracującej w sklepie

 • Politechnika Łódzka
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2520

Opracowanie pochodzi z projektów ćwiczeniowych z przedmiotu diagnoza ergonomiczna, prowadzonego na Politechnice Łódzkiej. W tabeli zawarto takie informacje jak: rodzaj wykonywanej czynności, pozycja ciała i zakres obciążenia mięśni, czas trwania czynności, wydatek energetyczny. Zmiana robocza 8 ...

Odwodnienie wykopu

 • Politechnika Łódzka
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2156

Treść zadania wygląda następująco: Zaprojektować odwodnienie wykopu budowlanego o wymiarach 3I x 2N o miąższości I+ N metrów i współczynniku filtracji K=I/1000N [cm/s], głębokość wykopu I metrów, zaleganie zwierciadła wody I/2 metrów poniże...

Biznes plan - trzy przykłady

 • Politechnika Łódzka
 • Ekonomia
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 13321

Projekty biznes planów dla otwarcia nowej działalności lub pozyskania kapitału początkowego dla rozpoczęcia działalności firmy. Kilka przykładów z różnych branż i na różne okazje. Notatka zawiera trzy różne biznes plany. Pierwszy z nich to biznes plan przedsiębiorstwa "Inwestbruk" S.A. Dr...

Plan zajęć

 • Politechnika Łódzka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2513

Plan zajęć. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan zajęć, rok akademicki 2008/2009 studia 1 stopnia niestacjonarne A EiT sem.2 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan zajęć, rok aka...

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

 • Politechnika Łódzka
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4011

Wykład zawiera: -wodomierze, -zasady projektowania, -strefowanie, materiały i uzbrojenie instalacji wodociągowej. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.Wykłady Instalacja wodociągowa – stanowi zespól przewodów z uzbrojeniem służących do dostarcz...

Projekt z gospodarki odpadami

 • Politechnika Łódzka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2100

Wywóz odpadów stałych Projekt z przedmiotu„Gospodarka odpadami”„Wywóz odpadów stałych”Projekt wykonał Krzysztof Kuczyński Inżynieria Środowiska Semestr V Rok Akademicki 2010/2011 Wywóz odpadów stałych 1. Podstawy prawne 2. Opis rejonu zbierania a. Miasto, dzielnica, osiedle, b. Rodzaj zab...