Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych - strona 1 Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych - strona 2 Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych - strona 3

Fragment notatki:


Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych Zastrzeżenia patentowe , wyznaczając zakres przedmiotowy patentu, umożliwiają prawne ściganie osób, które wykorzystują wynalazek bez zgody jego właściciela. Odpowiednio: dla wzoru użytkowego udzielane jest prawo ochronne potwierdzane świadectwem ochronnym.
Ochrona patentowa i warunki, na jakich udzielane są patenty są we wszystkich państwach podobne. W Polsce patenty udzielane są przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej a, od przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 2004 roku, również przez Europejski Urząd Patentowy , jeżeli w zgłoszeniu patentu europejskiego wskazana została Polska .
Patent jest ważny tylko w państwie, w którym zgłoszono wynalazek do ochrony. Patent jest ważny pod warunkiem terminowego uiszczania odpowiednich opłat okresowych, których wysokość rośnie zwykle wykładniczo z czasem. Patent jest ważny maksymalnie przez 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku, po czym wygasa, a wynalazek przechodzi do tzw. domeny publicznej . Zbiór patentów na ten sam wynalazek udzielonych prze różne urzędy patentowe tworzy tzw. rodzinę patentów.
Ograniczenia ochrony patentowej Uprawniony z patentu nie może zabronić:
korzystania z wynalazku, który znajduje się w kraju ochrony przejściowo (tzw. przywilej komunikacyjny)
korzystania z wynalazku z uwagi na ważny interes państwowy (za wynagrodzeniem)
korzystania z wynalazku dla celów badawczych i doświadczalnych
wykonania leku (który stanowi wynalazek) w aptece na podstawie recepty
korzystania z wynalazku osobie, która w dobrej wierze korzystała z wynalazku, w dacie jego pierwszeństwa - może ona z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w tym samym zakresie, w jakim korzystała do tej pory (tzw. prawo uprzednio używającego),
korzystania z wynalazku we własnym zakresie (w celach niezarobkowych).
Dokument patentowy Zgłoszenie patentowe publikowane jest przez urząd patentowy po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu (a więc, od pierwszego zgłoszenia tego wynalazku w jednym z urzędów patentowych). Zgłoszenie obejmuje następujące elementy:
stronę tytułową - zawiera dane bibliograficzne i skrót opisu,
opis wynalazku i rysunek (jeżeli jest konieczny) - przedstawia szczegółowo wynalazek wraz z przykładami jego wykonania i stanowi wykładnię dla zastrzeżeń patentowych ,
zastrzeżenia patentowe - określają zakres ochrony patentowej.
Po przyznaniu patentu zostaje on wpisany do (jawnego) rejestru patentowego prowadzonego przez urząd patentowy.
Patenty polskie W Polsce patenty udziela Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej . Od lat 90. spada liczba zgłaszanych wynalazków krajowych, jak i udzielanych patentów. W roku ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz