Prawo autorskie - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo autorskie - pytania - strona 1 Prawo autorskie - pytania - strona 2 Prawo autorskie - pytania - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest utwór?
Przejaw ludzkiej działalności twórczej
Musi zostać uzewnętrzniony - chociaż jedna osoba musi się z nim zapoznać
Utworu nie stanowią:
Akty normatywne i ich urzędowe projekty
Dokumenty urzędowe
Materiały
Znaki
Symbole
Banknoty
Proste informacje prasowe
Pojęcie utworu zależnego:
Bazą jest cudzy utwór, np. tłumaczenie, adaptacja przeróbka.
Na egzemplarzu opracowania trzeba bezwzględnie wymienić autora i tytuł utworu pierwotnego.
Czym jest inspiracja?
Powstaje z weny, z myśli twórczej
W pewnej chwili dostajemy oświecenia
Nie czerpiemy z elementów twórczych innego utworu
Pewien nagły impuls, który doznajemy na podstawie utworu cudzego (nie jest potrzebna zgoda autora utworu pierwotnego
Sama inspiracja nie narusza praw majątkowych autora utworu pierwotnego
Nie czerpiemy elementów twórczych z innego utworu
„za utwór nie uważa się utwór, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.”
Prawo cytatu:
Dopuszczalne prawem
Do naszego utworu dołączamy cudzy utwór
Przytoczenie w swoim utworze urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych urywków w całości
Nie potrzebna zgoda twórcy i nie uiszcza się na jego rzecz wynagrodzenia
Należy tylko oznaczyć autora
Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych:
Autorskie prawa majątkowe są zbywalne
Autor w całości się ich wyzbywa
Musi zostać zawarta umowa z wydawcą
W Polsce są stosowane dwa rodzaje umów: umowa wydawnicza i umowa licencyjna.
Należy określić pola eksploatacji ( wykonywanie kopii, wprowadzanie do obrotu, publiczne odtwarzanie, użyczanie lub najem, nadawanie lub reemitowanie, udostępnianie publiczne, terytorium, na którym zostanie wydany.)
Mysi mieć formę pisemną
Umowy licencyjne:
Nie polaga na wyzbyciu się praw
Prócz autora korzysta z utworu i jego praw autorskich ktoś inny
Licencja wyłączna - musi być forma pisemna, osoba, której udzielono licencji jest jedyną osobą, która korzysta z utworu w zakresie tej licencji
Licencja niewyłączna - nie musi być pisemna, w tym samym czasie i zakresie korzysta kilka osób, są do tego uprawnione
Sublicencja - dalsza licencja - licencjobiorca może udzielić dalszej licencji innym gdy licencjodawca wyraźnie na to zezwoli
Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie, chyba że umowa ma charakter nieodpłatny
Jeżeli nie uzgodnimy wysokości wynagrodzenia, przysługuje wartość rynkowa
Umowa licencyjna jest ważna 5 lat, chyba że umowa stwierdza inaczej.
Czas trwania autorskich praw majątkowych i osobistych:


(…)

… i osobistych:
Prawa osobiste - nieograniczone w czasie
Prawa majątkowe - wygasają po upływie 70 lat od śmierci autora (liczone w latach pełnych)
Prawa majątkowe (utwory audiowizualne) - 70 lat od śmierci osoby, która zmarła najpóźniej np. główny reżyser, autor scenariuszy, choreograf, autor dialogów, kompozytor muzyki. Potem utwór wchodzi do domeny publicznej czyli każdy może korzystać z niego bez umowy i zapłaty
Prawo do artystycznego wykonania:
W sposób twórczy wykonanie utworu (muzycy, wokaliści, tancerze, aktorzy)
Są objęte ochroną od 1994
Artysta ma prawo sprzeciwić się zmianom, które naruszają jego dobre imię
Prawa majątkowe wygasają po upłynięciu 50 lat od chwili ustalenia Co to jest wideogram, fonogram i jego ochrona prawna:
Fonogram - pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk artystycznych. Prawo przysługuje producentowi, pod którego nazwiskiem zostało stworzone, są to prawa wyłącznie majątkowe, wygasają w momencie upływu 50 lat od powstania fonogramu
Wideogram - pierwsze utrwalenie sekwencji ruchowych obrazów, z dźwiękiem lub bez.
Fonogram i wideogram - domniemywa się, że producentem jest osoba, pod której nazwiskiem lub firmą (nazwą) został po raz pierwszy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz