Fonogram

note /search

Fonogramy i wideogramy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

      Fonogramy i wideogramy   Producent ma prawo do rozporządzania fonogramem lub wideogramem...

Własność intelektualna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców, fonogramów i programów...

PRAWA POKREWNE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1400

lub publiczne odtworzenie 2)prawo do fonogramów i wideogramów -fonogram - jest to pierwsze utrwalenie warstwy...

Prawo autorskie - Utwór

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2128

i telewizyjnych, do wideogramów, fonogramów, do artystycznych wykonań   Ochronie podlegają utwory.   Utwór...

Złamanie prawa autorskiego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

.   Prawa przysługują artyście wykonawcy. Dzieli się je na prawa do artystycznych wykonań, fonogramów...

Prawa pokrewne - Przestępstwo

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316

Prawa pokrewne: prawo do artystycznych wykonań prawo do fonogramów i wideogramów prawo...