PRAWA POKREWNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRAWA POKREWNE - strona 1 PRAWA POKREWNE - strona 2 PRAWA POKREWNE - strona 3

Fragment notatki:

Prawa pokrewne
1)prawo do artystycznych wykonań
-przedmiotem
a)artystyczne wykonania z wyjątkiem wolnych świadczeń
b)dzieła sztuki ludowej
-ochronie podlega każde artystyczne wykonanie niezależnie od
*wartości
-oceny interpretacji bywają rozbieżne, a koncepcje astetyczne ulegają przeobrażeniu
*przeznaczenia
-artystycznycm wykonaniem jest także wykonanie w ramach lekcji muzyki lub aktorstwa
*sposobu wyrażenia
-zagadnienie to zachowuje aktualność przy odpowiedzi na pytanie o status wykonań realizowania za pomocą aparatury elektronicznej
-podmiotami uznanymi za artystów wykonawców
a)aktorzy
b)recytatorzy
c)dyrygenci
d)instrumentaliści
e)wokaliści f)tancerze
g)mimowie
h)osoby twórczo przyczyniające się do powstania wykonania
-artyście wykonawcy przysługuje prawo do
a)korzystania z artystycznego wykonania
-na polach eksploatacji
*w zakresie utrwalania i zwielokratniania -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym
zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową
*w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono
-wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy
*w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w inny sposób -nadawanie, remitowanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
b)rozporządzenia prawami do artystycznego wykonania -na polach eksploatacji ad. a)
c)stosownego wynagrodzenia -prawa osobiste artstów wykonawców
a)prawo wskazania jako wykonawcy z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest
zwyczajowo przyjęte
b)prawo ddecydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowości
albo posłużenia się pseudonimem
c)prawo sprzeciwiania się jakimkolwiek przeinaczeniom i innnym zmianom wykonania, które
mogłyby naruszać dobre imię wykonawcy
-prawa do artystycznych wykonań wygasają 1.z upływem 50 lat następujących po roku , w którym artystyczne wykonanie ustgalono
2.z upływem 50 lat od publikacji wykonania lub jego publicznego odtworzenia
-jeżeli w okresie 50 lat od momentu, w którym artystyczne wykonanie ustalono, nastąpiła jego publikacja lub publiczne odtworzenie
2)prawo do fonogramów i wideogramów
-fonogram - jest to pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz