Klauzula sumienia w etyce dziennikarskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klauzula sumienia w etyce dziennikarskiej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Klauzula sumienia w etyce dziennikarskiej
Dziennikarska „Klauzula Sumienia” - dziennikarz ma prawo do odmowy publikacji; może także wpływać na decyzje podejmowane w jego redakcji.
Transgresja i obscena
Transgresja - występek przeciwko prawu, obyczajom, niegodziwość, wina, błąd, zły uczynek
Obscena - wulgaryzmy
Art. 12 pp - dziennikarz jest obowiązany dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów
Prawo Prasowe 26.01.1984
Art.1. Zadania
prasa zgodnie z konstytucją RP korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.
Art.2. Pluralizm
Umożliwienie działalności redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw.
Art.3. Druki i rozpowszechnianie
Pracownik drukarni/kolportażu nie może utrudniać drukowania i nabywania przyjętych do druku i rozpowszechniania publikacji i materiałów prasowych z powodu ich linii programowej albo treści.
Art.4. Udzielanie informacji
Art.5. Wolność informowania
Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie
Art.6. Krytyka prasowa
1. prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.
4. nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki
Art.7. Słowniczek
Co oznacza prasa, dziennik, czasopismo, materiał prasowy, dziennikarz, redaktor, redaktor naczelny, redakcja.
Art.8. Wydawca
Może nic być osoba fizyczna, prawna, organizacja polityczna, związek zawodowy, Kościół.
Art.9. Wyłączenia
Nie stosuje się ustawy do Dz.U. Monitora Polskiego, Diariusza Sejmowego, orzecznictwa sądowego, wydawnictw prasowych obcych przedstawicielstw dyplomatycznych.
Art.10. Obowiązek pracowniczy (dziennikarza)
1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa.
Art.11. Zbieranie informacji
Art.12. Obowiązki (dziennikarzy)
1. Dziennikarz jest obowiązany:
zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać źródło.


(…)

… lub osobistych zastrzec termin i zakres jej publikowania.
4. Udzielenia informacji nie można uzależnić (z zastrzeżeniem wynikającym z ust.2.) od sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi dziennikarskiej
5. Dziennikarz nie może opublikować informacji, jeśli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę służbową lub zawodową.
Nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz