Prawo do wolności słowa - Prawo prasowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do wolności słowa - Prawo prasowe - strona 1 Prawo do wolności słowa - Prawo prasowe - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO DO WOLNOŚCI SŁOWA
Każdy ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi , każdy ma prawo do swobodnego wyrażania opinii , szanuje się wolność i pluralizm mediów , cenzura środków społecznego przekazu oraz koncesje dla prasy są zakazane. Europejski Trybunał Praw Człowieka: wobec polityków i osób publicznych dopuszczalna jest znacznie większa krytyka niż wobec osób prywatnych bowiem osoby takie szczególnie prowokują często swoim zachowaniem dziennikarzy do danych wypowiedzi. Zasady wynikające z orzeczenia w sprawie Handyside w Wielkiej Brytanii 9 sprawa małego czerwonego podręcznika) :
Przede wszystkim swoboda wypowiedzi to także dopuszczalność wyrażania poglądów pozytywnych , neutralnych , obraźliwych.
Ingerencja w swobodę wypowiedzi jest tylko w przypadku pilnej potrzeby społecznej.
Standardy strasburskie dotyczące wolności słowa:
a)poszanowanie wolności słowa w krajach to także ochrona gazet i dziennikarzy przed osobami prywatnymi i organizacjami
b) ochrona źródeł informacji dziennikarza : nakazy sądu by ujawnić informatora dziennikarza są złamaniem praw
* dziennikarz  osoba fizyczna lub prawna zajmująca się zbieraniem informacji oraz ich rozpowszechnianiem za pomocą mediów
* informacja  każde oświadczenie o stanie faktycznym, każda opinia w formie dźwięku, tekstu lub obrazu
c) Sprawa „Sunday Times” Wielka Brytania  gazeta publikowała materiały o firmie farmaceutycznej, sprzedającej środek nasenny dla kobiet „bezpieczny” a w efekcie rodziły się upośledzone dzieci, rodziny z biegiem czasu zawarły ugody z firmą, wypłacono odszkodowania i odstąpiły od upowszechniania sprawy w mediach, Trybunał stanął jednak na stanowisku, że mimo to inny obywatele mają prawo do informacji na temat tego zdarzenia, zagrożenia etc w imię prawa środków masowego przekazu do rozpowszechniania informacji
PRAWO PRASOWE A WOLNOŚĆ SŁOWA
Obowiązek dziennikarzy do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych a zwłaszcza sprawdzenie zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz