Doktryny medialne-opracowanie - Media w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny medialne-opracowanie - Media w Polsce - strona 1 Doktryny medialne-opracowanie - Media w Polsce - strona 2 Doktryny medialne-opracowanie - Media w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Media w Polsce
Wykład II data 4 marca 2013r. Media masowe mają działać na rzecz umocnienia władzy przywódcy, budowania jedności narodu i mobilizacji społeczeństwa do realizowania celów wskazanych przez przywódcę. Państwo kontroluje media przy pomocy koncesjonowania nadawców, cenzurę prewencyjną i represje prawne (sądowe). Oprócz tego mogą wpłynąć na media przy pomocy różnych dotacji, subwencji czy też infiltracji mediów przez agentów tajnych służb. Media mogą krytykować urzędników niskiego szczebla, ale mają oszczędzać władcę. Doktryna liberalna
W jej myśl prasa powinna być „rynkiem idei ”, na którym zwyciężają prawda i dobro, a zło i kłamstwo ponoszą klęskę. Jest rozszerzeniem na prasę wolności jednostki w zakresie mowy, opinii, religii i zgromadzeń. Powiązana z ideologią liberalizmu XVII-XIX wiecznego, gdzie prasa była narzędziem działania burżuazji i innych sił, walczących z porządkiem feudalnym. Kwintesencją tej doktryny jest I poprawka do Konstytucji USA; „Kongres nie uchwali prawa, ograniczającego wolność słowa lub rasy”
W praktyce ta teoria zawodzi w sytuacjach wojny lub rewolucji; poza tym wolność słowa nie jest wartością bezwzględną. W teorii liberalnej nie ma cenzury - karze się jednak za naruszenie indywidualnych praw prywatności lub interesu społecznego. A zatem ochrona prywatności, bezpieczeństwa państwa bierze górę nad wolnością publikowania. Wolność mediów umożliwia im sprawowanie funkcji kontrolnej wobec rządu i wielkiego biznesu oraz pilnowania. Mają być one „psem łańcuchowym demokracji” - starzec, porządku w państwie, nagłaśniać różne przypadki łamania prawa bądź naruszania reguł demokracji przez osoby sprawujące władzę. KORZYŚĆ Z WOLNOŚCI MEDIÓW: Systematyczne nadzorowanie władzy oraz informowanie o jej działaniu (patrzenie władzy na ręce - czy obecne polskie media wypełniają tę funkcję ?), ZOB. I. Janke, Kategoria: dziennikarstwo dworskie, Http://www.rp.pl/artykul/428364.html (dostęp 21.02.2010) UWAGA LEKTURA OBOWIĄZKOWA Wyrażanie różnych idei, poglądów i wierzeń; Wzrost zakresu wolności społecznej; Stymulacja systemu informacji publicznej
Trzeba też zauważyć, że Internet oraz rozwój telefonii komórkowej dość mocno rewolucjonizują ten aspekt działania mediów. Wolność mediów wymaga jednak spełnienia pewnych warunków: Brak cenzury, koncesjonowania, kontroli rządowej; brak przymusu publikowania i odbioru mediów. Prawnie zagwarantowanej możliwości dla obywateli swobody odbioru mediów oraz dostępu do informacji (prawo do komunikowania). Prawa do informacji (ustawa o dostępie do informacji publicznej!). Autonomia redakcyjna (brak ukrytego wpływu właścicieli mediów lub reklamodawców na selekcję wiadomości i opinii).

(…)

…, a prawdą i normami moralnymi. Przestrzega, że wolność słowa może być źle użyta - dla wzniecania nienawiści, szerzenia przemocy etc. Nie można przyznawać równych praw fałszowi i prawdzie. Obecna nauka Kościoła o mediach ukształtowała się po Soborze Watykańskim II. Mówi ona, że człowiek ma naturalne prawo do rozpowszechniania swych poglądów, ale nie jest ono nieograniczone. Ogranicza je obowiązek…
…, audycje, serwisy www. Drugi typ instytucji medialnych to te, z którymi przeciętny odbiorca na co dzień się nie styka: agencje prasowe (np. PAP - Polska Agencja Prasowa), firmy kolporterskie (Ruch, Kolporter, Jand - Press), drukarnie, firmy badające rynek (ZKDP - Związek Kontroli Dystrybucji Prasy). System medialny, który jest całością bardzo złożoną, jest jednocześnie elementem większej…
… „system prasowy”. W potocznym rozumieniu „prasa” - to ogół gazet, ukazujących się na jakimś terytorium. Rozumie się tu gównie media drukowane. Prawne rozumienie słowa „prasa” wg prawa prasowego - patrz niżej, art. 7 ustawy -> nie ogranicza się tylko do mediów drukowanych. „System” z kolei oznacza „zbiór wzajemnie powiązanych elementów; powiązania między elementami systemu tworzą jego strukturę”.
A zatem…
…, czyli przedsiębiorstwa konsumentów i konkurentów. W innym ujęciu tego modelu elementami owej triady są władza państwowa, reklamodawcy i odbiorcy. W zależności od tego, który z owych czynników ma większy wpływ na działania mediów możemy mówić o ich modelu rynkowym (zdominowanym przez reklamodawców) lub społecznym (gdzie media zależą wyłącznie od odbiorców - jednak taki system jest rzadkością np. Polskie Radio Maryja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz