Model systemowy M. DeFleura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4641
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model systemowy M. DeFleura - strona 1 Model systemowy M. DeFleura - strona 2 Model systemowy M. DeFleura - strona 3

Fragment notatki:

Model systemowy M. DeFleura Związek między mediami a systemem społecznym widać wyraźnie. System medialny uwarunkowany jest czynnikami - politycznymi, ekonomicznymi. Związki te przedstawił DeFleur na diagramie.
[DIAGRAM]
System mediów dystrybuuje informacje między wszystkimi elementami systemu społecznemu. Media stanowią centralny punkt - to one umożliwiają przepływ informacji między innymi elementami systemu. Dzieje się to za pomocą mediów masowych. Media, dziennikarze są też uczestnikiem i animatorem debaty publicznej. Dziennikarz występuje w imieniu opinii publicznej. Ciało ustawodawcze to podsystem polityczny - tworzy normy i ramy prawne, które określają funkcjonowanie wszystkich instytucji społecznych. Np. ustawa medialna, ustawa prawo prasowe. Ustawodawstwo oddziałowuje też pośrednio - np. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji też wpływa na funkcjonowanie mediów, wpływa np. na sposoby finansowanie instytucji medialnych.
Najczęściej obywatele nie mają bezpośredniego kontaktu z politykami. Jednostki funkcjonują jako konsument, wyborca (instytucje polityczne) i odbiorcy/widza (w odniesieniu do mediów). Model pokazuje wzajemną zależność mediów i systemów społecznych.
Punktem wyjścia były trzy pytania; na ile system mediów (kom. masowe) warunkowany jest czynnikami politycznymi, historycznymi, kulturowymi - na ile poszczególne obszary wpływają na media? System mediów też oddziałuje na system polityczny. Wpływ mediów nie jest jednak bezpośredni i determinujący. Telewizja potrafi wykreować politycznego bohatera. W modelu pokazane są zależności systemowe. System polityczny i system medialny
Daniel Hallin i Paolo Mancini (2007) - kształt systemu medialnego zależy od: rozwoju rynków medialnych (prasa masowa) - zwłaszcza prasy drukowanej; pewne standardy wywodzą się z prasy. To prasa tworzyła pierwsze zasady rynku medialnego. paralelizmu politycznego - rozumiany jest w szerokim znaczeniu i wąskim znaczeniu. Wąski - stopień i charakter powiązań między mediami i partiami politycznymi; Szeroki - stopień, w jakim dany system medialny odzwierciedla główne podziały polityczne w społeczeństwie. Przykładem paralelizmu w rozumieniu szerokim jest Holandia - główne siły polityczne wywodzące się ze zróżnicowania religijnego, mają swoje kanały. Na poziomie wąskim można analizować na ile jakaś gazeta jest powiązana z daną opcją polityczną. Paralelizm jest stopniowalny. Wychodzi na podst. powiązań instytucjonalnych. profesjonalizmu dziennikarskiego - w Polsce oceniany jest jako średni
interwencji państwa w system medialny - na ile jest regulowany, a na ile swobodny.
Stwierdzili, że na tej podstawie istnieją trzy modele systemów medialnych:


(…)

…. powiązań instytucjonalnych. profesjonalizmu dziennikarskiego - w Polsce oceniany jest jako średni
interwencji państwa w system medialny - na ile jest regulowany, a na ile swobodny.
Stwierdzili, że na tej podstawie istnieją trzy modele systemów medialnych:
Liberalny - GB, USA, IRL
Demokratyczny korporacjonizm - reprezentowany przede wszystkim przez kraje europejskie (północne - Holandia, Skandynawia), duże regulacje dot. mediów publicznych, duży poziom paralelizmu, duży profesjonalizm, interwencje państwa mają charakter regulacyjny - nie dotyczą polityki Spolaryzowany pluralizm - europejskie kraje śródziemnomorskie - liczne powiązania mediów z polityką, niski profesjonalizm; gł. Włochy
Koncepcja ta jest silnie ograniczona - nie ma zastosowań w wielu krajach. Tradycyjne definicje KP
Meadow
Wolton
Perloff…
… składa się z 4 elementów:
instytucji politycznych w ich aspekcie komunikacyjnym
media polityczne w ich aspekcie politycznym - media polityczne. Współcześnie już to odseparowanie jest niemożliwe. Media nie są kanałem komunikacji, analizują politykę przez co mają wpływ na politykę. Obecnie media są instytucjami politycznymi.
orientacje publiczności względem komunikowania politycznego aspekty kultury
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz