Komunikowanie polityczne

note /search

Efekty mediatyzacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2114

Politycy doceniają znaczenie opinii publicznej Efekty mediatyzacji Zdolność mediów do wpływania na agendę polityczną Spektakularyzacja i personalizacja polityki Fragmentacja polityki - coraz rzadziej implementuje się cały program, podejmuje się jedynie działania z zadowalającym efektem medialnym ...

Komunikowanie polityczne - wykład

 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2079

KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE Dr Ślufińska Politologia UJ Komunikowanie społeczne Rodzaje definicji Z łac. Communicare- być w relacji, uczestniczyć, zrzeszać się -komunikowanie jako transmisja-przekazywanie informacji, idei, emocji -komunikowanie jako oddziaływanie- używanie znaków, symboli, dzięki k...

Mediatyzacja wg Strombacka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2121

Mediatyzacja wg Strombacka (2008) Cztery wymiary mediatyzacji - stopień udziału mediów w procesie mediatyzacji. Stopień, w jakim media stają się dominującym (najważniejszym ze wszystkich) i wpływowym (wiarygodnym w znaczeniu zasięgu) źródłem informacji o polityce i społeczeństwie. Stopień, w jakim...

Etapy rozwoju dziennikarstwa politycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

Tabloidyzacja polityki jest wynikiem tabloidyzacji dyskursu publicznego. Etapy rozwoju dziennikarstwa politycznego - wytyczone przez Franka Esera Są one zbieżne z etapami Strombacka. Relacjonowanie problemów od 1900 r. Schemat polityki Ramy opisowe Neutralne relacjonowanie Politycy jako główne...

Joseph Pulitzer

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

Joseph Pulitzer Dziennikarstwo popularne przeciwstawiane jest dziennikarstwu informacyjnemu. Typowe jest utożsamianie się tych dziennikarze z klasami niższymi, utożsamianie z przeciętnymi czytelnikami. Infotainment Stąd wywodzi się dziennikarstwo tabloidowe. Infotainment pierwotnie to pewna manie...

Mediatyzacja - egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2492

Teoretyczne podstawy KP Pojęcie KP (trzy ery) Mediatyzacja polityki i KP pojęcie mediatyzacji cztery fazy mediatyzacji logika polityczna vs logika mediów Media w KP selekcja informacji w mediach Medialna rzeczywistość polityczna rekonstrukcj...

Model systemowy M. DeFleura

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4886

Model systemowy M. DeFleura Związek między mediami a systemem społecznym widać wyraźnie. System medialny uwarunkowany jest czynnikami - politycznymi, ekonomicznymi. Związki te przedstawił DeFleur na diagramie. [DIAGRAM] System mediów dystrybuuje informacje między wszystkimi elementami systemu spo...

Blumer i Gurevitch

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Komunikowanie polityczne trzeciego wieku - Blumer i Gurevitch (2000) - w książce mowa o etapach rozmowy k. p., które ulegało przeobrażeniu ze względów: zróżnicowania socjokulturowego - próbuje się wyodrębnić coraz więcej podklas. Następuje segmentacja wyborców, nie tylko wg klasycznych płci, wieku...

Profesjonalizacja KP według Christina Holzbacha

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Profesjonalizacja KP wg Christina Holzbacha Zmiana społeczna polega na tym, że od lat 80 panuje kult indywidualizmu. uwolnienie jednostki, które nakładane są historycznie jednostce w procesie socjalizacji. Klasy społeczne straciły na znaczeniu jako grupy społeczne. Dzisiaj nie ma np. znaczenia

Mediatyzacja - koncepcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4102

Popularne KP stanowi wypadkową KP w rozumieniu tradycyjnym (np. z mediami informacyjnymi) i kulturę popularną. Tworzy to popularne KP, w którym dominują media informacyjne i rozrywkowe. Kultura popularna to nie k. masowa. Zaciera się róż...