Mediatyzacja wg Strombacka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mediatyzacja wg Strombacka - strona 1 Mediatyzacja wg Strombacka - strona 2 Mediatyzacja wg Strombacka - strona 3

Fragment notatki:

Mediatyzacja wg Strombacka (2008) Cztery wymiary mediatyzacji - stopień udziału mediów w procesie mediatyzacji. Stopień, w jakim media stają się dominującym (najważniejszym ze wszystkich) i wpływowym (wiarygodnym w znaczeniu zasięgu) źródłem informacji o polityce i społeczeństwie.
Stopień, w jakim media są niezależne od instytucji politycznych w kategoriach tego, jak media są rządzone
Stopień, w jakim zawartość mediów jest pochodną logiki polityki lub logiki mediów
Stopień, w jakim aktorzy instytucjonalni, szczególnie ci najważniejsi - partie i kandydaci na urzędy polityczne - kierują się logiką polityczną lub logiką mediów
Rozróżnia politykę zapośredniczoną (mediatel) - kiedy media stają się istotnym źródłem informacji i narzędziem procesu KP; jest wtedy, kiedy obywatele są uzależnieni od mediów o wiedzy o polityce, natomiast politycy o potrzebach obywateli; media są niezbędnym elementem procesu KP; proces ten sięga już prasy drukowanej; i zmediatyzowaną (mediatized) - polityka tracąca autonomię, podlegająca logice mediów, jest wtedy, kiedy jest w nieprzerwanych interakcjach z mediami, polityka jest uzależniona od mediów, a te mogą wpływać na proces polityczny, czyli to, czym zajmują się politycy; pierwsza warunkuje drugą. Polityka zapośredniczona - media istotnym źródłem informacji i komunikacji
Mediatyzacja polityki - efekt rozwoju mediów
Mediatyzacja i zmiana społeczna - cztery procesy społeczne, w obrębie których kluczową rolę odgrywają media. Poszerzenie - media jako proteza naszych zmysłów, telewizji używamy, kiedy nie możemy czegoś zobaczyć
Zastąpienie - nie tylko umożliwiają zakres społecznego funkcjowania, ale całkowicie zastąpić instytucje społeczne, czym zmieniają charakter tych instytucji
Łączenie - świata wirtualnego z rzeczywistym Akomodacja - modyfikowanie struktur mentalnych i zachowań celem zaadoptowania się do nowych doświadczeń (Piaget); zachodzi przede wszystkim między aktorami i mediami; system polityczny adoptuje się, modyfikuje swoje zachowania próbując dostosować się do systemu medialnego Logika mediów Altheide/Snow - proces tworzenia i udostępniania (przekazywania) informacji. Odnosi się do założeń, w jaki sposób tworzy się przekaz w medium (logika TV, radia). Każde z nich generuje inne założenia, ma inne specyfikę. Format jest efektem logiki mediów, pojawia się procedura organizowania materiałów, schematu postepowania. Sugeruje z jakim przekazem ma odbiorca do czynienia i narzuca klisze interpretacyjne. Wartościowość informacji związany jest z możliwością zapewnienia uwagi widzów, słuchaczy, a nie istotnością wydarzenia. Wszystko w celu, by zarobić. W taki sposób się selekcjonuje informacje.

(…)

…. Czterowymiarowa konceptualizacja mediatyzacji polityki wg Strombacka
Cztery fazy zderzeń:
Najważniejsze źródło informacji: doświadczenia i komunikacja interpersonalna <-> najważniejsze źródło informacji: media
Media stacją się głównym źródłem informacji. Mają wpływ na postrzeganie polityki przez odbiorców. Sposób prezentacji prowadzi do postrzegania przez ludzi. Politycy zaczynają dostrzegać znaczenie mediów…
… dla mediów, by zapewnić sobie obecność w nich; prekursorem w Polsce był Andrzej Lepper. Zachowania aktorów politycznych: logika polityczna <-> Zachowania aktorów politycznych: logika medialna
Zachowania aktorów politycznych są całkowicie podytkowane logiką mediów, nie tylko pod względem organizowania eventów atrakcyjnych dla mediów, ale działania i decyzje polityczne są podejmowane pod media
Zachowania…
… ma odbiorca do czynienia i narzuca klisze interpretacyjne. Wartościowość informacji związany jest z możliwością zapewnienia uwagi widzów, słuchaczy, a nie istotnością wydarzenia. Wszystko w celu, by zarobić. W taki sposób się selekcjonuje informacje. Formaty / techniki narracji:
Symplifikacja - uproszenie historii
Polaryzacja - pokazywanie różnic
Intenstyfikacja Personalizacja - przedstawianie przez pryzmat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz