Efekty mediatyzacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efekty mediatyzacji - strona 1 Efekty mediatyzacji - strona 2 Efekty mediatyzacji - strona 3

Fragment notatki:

Politycy doceniają znaczenie opinii publicznej Efekty mediatyzacji Zdolność mediów do wpływania na agendę polityczną
Spektakularyzacja i personalizacja polityki
Fragmentacja polityki - coraz rzadziej implementuje się cały program, podejmuje się jedynie działania z zadowalającym efektem medialnym
Selekcja elit politycznych wg mechanizmów medialnych - do elit zalicza się człowiek pod względem pozycji w mediach, a nie kompetencji Selekcja informacji
Kurt Lewin - model topologiczny (1947) - jako pierwszy zauważył potrzebę selekcji informacji przez media:
[Model komunikowania Lewina] Gate-keeperzy - selekcjonują informację (jak śluza na rzece) - przepływ informacji jest nierównomierny, nieuregulowany; na co dzień nie ma znaczenia, ale rzeka może wyschnąć, może wylać - tak samo informacje. Potrzebny jest regulator. Nie jest to ograniczanie informacji, a działanie polegające na tworzeniu głównego nurtu (mainstream). Media masowe nie są w stanie relacjonować wszystkich wydarzeń dziejących isę w społecznej rzeczywistości
Przepływ informacji w społeczeństwie jest nierównomierny i niecałkowity
Galtung i Ruge (1965) - norwescy badacze, którzy opublikowali artykuł, który stanowił próbę zdefiniowania kryteriów. Analizowali treści na podstawie 4 gazet. Nie jest to lista zamknięta i nie muszą być wszystkie spełnione, ale im więcej, tym większa pewność na emisję. Na tej podstawie ustalili kryteria:
Częstotliwość (nie jako częstotliwość wydarzenia - czasowa zgodność między wydarzeniem i emisją wiadomości) - jeśli np. wydarzenie jest długotrwałe, szansa publikacji newsa jest mniejsza; wymagałoby to od czytelnika współuczestniczenia w procesie, musiałby znać całą historię. Intensywność, przekroczenie pewnego progu, np. w liczbie ofiar, wielkość środków finansowych
Jednoznaczność, która ułatwia zrozumienie i interpretację wydarzenia - te czarno-białe mają większe szanse
Znaczenie (podobieństwo kulturowe tworzące ramy odniesienia) - jeśli coś jest nam bliskie
Zgodność z oczekiwaniami odbiorców - jeśli przebiega z naszymi oczekiwaniami jest większa szansa
Nieprzewidywalność Ciągłość - jeśli wydarzenie raz stało się newsem, to ma szansę pojawiać się znów
Kompozycja (nie dlatego, że w nim tkwi potencjał informacyjny, ale dlatego, że mieści się w ogólnej kompozycji informacji danego medium lub pozwala zachować równowagę między różnymi emocjami)
Odniesienie do narodów elitarnych; elitarność narodu zdefiniowana jest kulturowo, politycznie, ekonomicznie
Odniesienie do elit
Odniesienie do osób, dających się nazwać z imienia bohaterów
Odwołanie się do negatywności; zdarzenia negatywne są postrzegane jako jednoznaczne, konsensualne, niespodziewane, krótkotrwałe.

(…)

…, negatywność, zaskoczenie, kontrowersyjność, skandal)
McQuail (2007)
Ludzie, miejsce i czas jako determinanty wartości informacyjnej wydarzenia
Czynniki selekcji informacji:
Pozycja i sława jednostek biorących udział w wydarzeniach
Osobiste kontakty reporterów
Lokalizacja wydarzeń
Lokalizacja władzy
Przewidywalność i rutyna
Bliskość przedstawianych ludzi i zdarzeń dla widowni
Aktualność zdarzeń i relacji
Czas z punktu widzenia cyklu produkcji informacji
Wyłączność
Informacje wg G. Tuchman (1979)
Hard news i ich antyteza - soft news. Hard news musi być opublikowany tak szybko jak to możliwe, decyzję o publikacji (czasie, bądź czy w ogóle będzie opublikowana) podejmuje wydawca
Spot news, które dotyczą wydarzeń niespodziewanych, nagłych. Może być realizowane jako breaking news
Wiadomości rozwojowe, które dotyczą „nagłych sytuacji”
Wiadomości trwające (continuing news) - zwykle wcześniej zaplanowane, stanowiące serię historii na ten sam temat (np. obrady sejmu)
Informacja ważna (Lehman-Wilzing, Seletzky, 2010)
Aktualne kwestie ekonomiczne, społeczne czy kulturalne, które powinny być opublikowane, ale niekoniecznie natychmiast
Ważne dane demograficzne, raporty eksperckie, odkrycia naukowe czy wynalazki…

Harcup i O'Neill (2001)
Analiza pierwszych stron trzech dzienników brytyjskich : weryfikacja
Podstawa klucza - czynniki wskazane przez Galtunga i Ruge
Wyniki: tylko częściowo potwierdzają wnioski Galtunga i Ruge
Lista: jednoznaczność wydarzeń, odniesienie do elit, częstotliwość, negatywizm i personalizacja, jako najmniej istotne: intensywność, zgodność z oczekiwaniami odbiorców oraz kompozycja
Nowe kryteria: własne agendy mediów, historie, których wyłącznym celem jest rozrywka, odwołanie do seksu, odwołanie do zwierząt, humor, show biznes, odwołanie do pozytywów, odwołanie do organizacji czy instytucji elitarnych
Własne agendy mediów: m.in. kampanie inicjowane przez media na rzecz różnych spraw lub osób, także spory z innymi mediami
Współczesne informacje wcale nie muszą odnosić się do wydarzeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz