Media w Polsce i za granicą

note /search

Śródkowopółnocny model mediów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1435

4 SYSTEMY MEDIALNE W EUROPIE ZACHODNIEJ, MODEL PÓŁNOCNOŚRODKOWOEUROPEJSKI LUB DEMOKRATYCZNEGO KORPORACJONIZMU TRZY MODELE MEDIÓW I POLITYKI Daniel Hallin, Paolo Mancini: Model północno-środkowoeuropejski lub lub demokratycznego korpora...

Deficyt demokracji- polityka medialna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882

DEFICYT DEMOKRACJI EUROPEJSKA POLIYKA WOBEC MEDIÓW POLITYKA MEDIALNA zakres działań intencjonalnych, które zmierzają w sposób celowy do rozwiązania problemów całokształt uchwalonych praw, ustalonych norm i zasad kierujących działaniem mediów na wszelkich szczeblach europejskie instytucje: Rada...

Deficyt demokracji druga faza związana z pluralizmem mediów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

Media w świecie 18.10 DEFICYT DEMOKRACJI? 1.EUROPEJSKA POLITYKA WOBEC MEDIÓW (NOWA DRUGA FAZA ZWIĄZANA Z PLURALIZMEM MEDIÓW) OCHRONA PLURALIZMU MEDIÓW I PRZEPISY WŁASNOŚCIOWE I ANTY-KONCENTRACYJNE 1992 Zielona Księga „Pluralizm i koncentracja mediów na rynku wewnętrznym” (różne opcje, a Biał...

Korzenie dziennikarstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

8.11. POLITYCZNE I LITERACKIE KORZENIE DZIENNIKARSTWA media bardziej instytucje świata politycznego niż rynku niskie nakłady i wskaźniki czytelnictwa rozwój pluralistycznej prasy partyjnej istotna rola gazet kościelnych (La Croix, L'Obsservatore Romano) prasa popularna: dzienniki sportowe, p...

Media w Afryce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1400

TRUDNA DROGA DO DEMOKRATYZACJI: MEDIA W AFRYCE 02.01/11 Afryka Subsaharyjska FORMY WŁASNOŚCI MEDIALNEJ własność prywatna własność państwowa lub publiczna różnica - kto jest formalnym właścicielem mediów np. skarb państwa lub fundacja o charakterze publicznym i od tego jaka jest forma finansow...

Media w Ameryce Łacińskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

GLOBALIZACJA AMERYKA ŁACIŃSKA Łacińska przestrzeń medialna Armand Mattelarts wspólna łacińska tożsamość, ale też specyfika funkcjonowania sfery publicznej i rola, jaką w niej odgrywają media dzięki tej tożsamości kształtują się wspó...

Media w Chinach

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519

CHINY 13.06/10 populacja: 1,338 mil (2009) 22 prowincje, 5 regionów autonomicznych (w tym Tybet), specjalne regiony administracyjne: Hongkong i Macau religie: taoizm + buddyzm (40%), islam (2%), chrześcijaństwo (3%) struktura etniczna: Chińcz...

Media w Europie, arańska przestrzeń medialnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Kapitał zagraniczny kapitał zagraniczny potrzebny do wprowadzenia nowych rozwiązań na rynkach mediów dominacja? Kolonizacja? Wiele inicjatyw zakończyło się niepowodzeniem bardziej ryzykowne projekty wprowadzane przez podmioty krajowe AK...

Media w Indiach

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1414

INDIE- W SŁUŻBIE PAŃSTWU 6.12/9 RÓŻNORODNOŚĆ/ PLURALIZM zewnętrzny: istnienie zróżnicowanych, niezależnych i autonomicznych podmiotów medialnych (np. zróżnicowanie własności, funkcji, sposobów funkcjonowania) wewnętrzny: zróżnicowanie treści medialnych, programów, usług (np. Kulturowe, polity...

Media w USA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

MEDIA ARE AMERICAN - Jeremy Tunstall MEDIA W USA: wplecione w sposób funkcjonowania demokracji istotny atrybut globalizacji - rozpatrujemy funkcjonowanie w skali całego świata, że nowy National Geographic powstał w Chinach jeszcze inny w Indiach kluczowy element kultury i cywilizacji amerykańs...