Podstawy prawa - wykład I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 5908
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa - wykład I - strona 1 Podstawy prawa - wykład I - strona 2 Podstawy prawa - wykład I - strona 3

Fragment notatki:
...Prawo:
prawo przedmiotowe (dziedzina nauki, sfera porządkowania rzeczywistości)
uprawnienia do czegoś

Prawo w znaczeniu przedmiotowym:
ogół norm czyli reguł postępowania, które są ustanowione lub uznane i chronione przez państwo
(ustanowione - prawo stanowione, np. w drodze ustawy)
(uznane - nie ustanowione przez państwo, np. konwencje międzynarodowe negocjowane przez rząd ratyfikowane przez prezydenta
również prawo zwyczajowe kształtowane na przestrzeni wieków, wypełniają luki prawne, sądy mogą sie na to powołać jeżeli państwo uznaje takie normy
uznawane przez sądy i trybunały, państwo nie uznaje oficjalnie prawa zwyczajowego, to sądy dostrzegaja i uznają ze to w jakichś przypadkach obowiązuje...
1. Konstytucja (naczelny akt prawny, nadrzędny)
2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe (konwencje itd)
Tylko takie umowy, na które została wyrażona zgoda na ratyfikację Sejmu w drodze ustawy
Kategorie spraw, które podlegają temu punktowi:
- konwencje dotyczące pokojów i sojuszy
- sprawy wolności i praw obywatelskich
- konwencje na mocy których Polska ma być członkiem organizacji międzynarodowej
- konwencje niosące koszty dla Polski
- sprawy uregulowane ustawowo lub konstytucja przewiduje, że dana sprawa powinna być regulowana w drodze ustawy
konwencja która mogłaby być w konflikcie z ustawą wymaga zgody Sejmu na ratyfikację
3. Prawo organizacji międzynarodowych do którch Polska przystąpiła i ratyfikowała umowę tworzącą tą organizację (PL
ratyfikuje konwencję(układy założycielskie) i przystępuje do organizacji, muszą wystąpić wszystkie trzy warunki)...

wymogi egzaminacyjne: - wykład
- podręcznik: podstawy prawa dla ekonomistów autor: Bogusława Gnela wydanie z 2011 (warszawa)
- materiały z moodle (kurs podstawy prawa)(materiały na wykład)
****egzamin testowy, 30 pytań (jednokrotnego wyboru)
konsultacje:
naprzeciwko sekretariatu katedry prawa (424a) (numer gabinetu nieznany)
WYKŁAD 1
Prawo:
prawo przedmiotowe (dziedzina nauki, sfera porządkowania rzeczywistości)
uprawnienia do czegoś
Prawo w znaczeniu przedmiotowym:
ogół norm czyli reguł postępowania, które są ustanowione lub uznane i chronione przez państwo
(ustanowione - prawo stanowione, np. w drodze ustawy)
(uznane - nie ustanowione przez państwo, np. konwencje międzynarodowe negocjowane przez rząd ratyfikowane przez prezydenta
również prawo zwyczajowe kształtowane na przestrzeni wieków, wypełniają luki prawne, sądy mogą sie na to powołać jeżeli państwo uznaje takie normy
uznawane przez sądy i trybunały, państwo nie uznaje oficjalnie prawa zwyczajowego, to sądy dostrzegaja i uznają ze to w jakichś przypadkach obowiązuje
prawo anglosaskie - prawo przecedensowe, tj sąd wydał wyrok w podobnej sprawie i sądzimy tak samo w podobnych sprawach, powielanie orzeczeń z przeszłości
inna metoda zapełniania luk w prawie - analogia do podobnego prawa zamiast prawa zwyczajowego
chronienie norm prawa przez sankcje - państwo daje możliwość stosowania sankcji
Prawo w znaczeniu podmiotowym;
pewna możność zachowania lub możnosć domagania się od kogoś pewnego zachowania (wynika z prawa przedmiotowego, prawo przedmiotowe daje uprawnienia)
np. uprawnienia z tytułu rekojmy zawady w umowie sprzedaży, tj jeżeli kupie uszkodzony towar mogę wymagać naprawy usterki lub prawo odstąpienia od umowy
Rodzaje prawa:
--- względne
nie są skutecznie wobec wszystkich, są skutecznie wobec drugiej strony stosunku prawnego
p

(…)

… coś więcej, to wolno też wiecej
rozumowanie a contrario: jeżeli w danej sytuacji jest zakaz, zezwolenie , to w przeciwnej sytuacji nie ma tego zakazu lub zezwolenia (jeżeli jest
zabronione x w sytuacji y to wszytko poza x jest w sytuacji y dozwolone)
- stosowanie analogi (per analogia):
wolno nam przenosic rozwiązania z jednej instytucji prawnej na inną instytucji prawnej (jeżeli obie instytucje są podobne)
np. umowa o roboty budowlane brakuje przepisów dotyczących wynagrodzenia wykonawcy, więc możemy sięgnąć do podobnej umowy tj. umowy o dzieło.

… (ale nie wszystkie)
przenosimy: własność, użytkowanie wieczyste, prawo spółdzielcze do lokalu, wierzytelność
majątkowe i nieprzenaszalne: prawo użytkowania (prawo uzytkowania jest mocno związane z użytkownikiem, użytkowanie do
osiągania korzyści materialnych i do użytkowania osobistego, ale np. może ustanowić najemcę na użytkowanie
przykład: gmina właścicielem gruntu, Uniwersytet rolniczy był uzytkownikiem, dał w najem komuś…
…-imperatywne, strony mogą zmienić to co jest w przepisie, ale mogą tylko zaostrzyć rygory, np. spółka partnerska, uchwała wspólników normalnie wymaga 2/3 głosów
by odsunąć kogos od prowadzenia spółki, można podnieść to do 9/10, ale nie obniży do ½
Podstawy prawa wykład trzeci.
Budowa normy prawnej:
- hipoteza - dyspozycja
- hipoteza - dyspozycja - sankcja
- hipoteza - dyspozycja -niedotrzymanie dyspozycji…

- chronione przez państwo
Normy moralne:
- charakter jednostronny, nie przyznają uprawnien, ale nakładają obowiązki
- nie ustanawiane przez państwo
- nie sankcjonowane przez państwo, tyko ostracyzm społeczny
Normy to nakazy postępowania nakazane i sankcjonowane przez państwo
Normy:
- o funkcji organizacyjnej: określają strukturę jednostej
-tryb działalności
-kompetencje
-poza tym przepisy porzadkowe, np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz