Źródła prawa, norma prawna itd - encyklopedia, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa, norma prawna itd - encyklopedia, zagadnienia - strona 1 Źródła prawa, norma prawna itd - encyklopedia, zagadnienia - strona 2 Źródła prawa, norma prawna itd - encyklopedia, zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Źródła prawa: źródła prawa jako pewne fakty tworzące prawo np. uchwalanie ustaw przez sejm
źródła prawa jako źródła poznania prawa (akt, dokument)
Systemy powstawania prawa: Prawo zwyczajowe - źródłem praw nie jest dokument, ustawa tylko wykształcony zwyczaj. O prawie tym mówi się wtedy gdy organy prawa rozstrzygając coś opierają się na utrwalonym zwyczaju.
Współcześnie prawo zwyczajowe miejsce ma w stosunkach międzynarodowych.
2. System stanowienia prawa - działanie kompetentnego organu 3. Umowa jako źródło prawa - prawo międzynarodowe (umowy 4. Precedens - prawo twórcze - określony organ, np. sąd rozstrzyga sprawę
5. Opinie prawników System prawa stanowionego Prawo - jest to zbiór norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez kompetentne organy państwa.
Koncepcje prawa: Koncepcja prawa pozytywnego - (pozytywistyczna koncepcja prawa). Każda norma ustanowiona przez upoważniony organ jest prawem. 2.Koncepcja prawa naturalnego - (koncepcja prawno - naturalna). Nie każda norma ustanowiona przez kompetentne organy jest prawem
W spółcześnie we wszystkich państwach przyjmuje się że koncepcja pozytywistyczna nie może obowiązywać w sposób bezwzględny.
Przyjmuje się koncepcję umiarkowanego pozytywizmu, która mówi:
prawo ustanowione (uznane) obowiązuje ale jego tworzenie musi uwzględniać prawo naturalne.
Prawo naturalne to pewien wzór dla tworzenia prawa pozytywnego.
W Polsce obowiązuje zamknięty system prawa, tzn. konstytucja wyraźnie wskazuje co jest źródłem prawa w Polsce (art. 74)
Art. 87 Konstytucji określa co jest źródłem prawa w Polsce:
konstytucja
ustawa
ratyfikowane umowy międzynarodowe
rozporządzenia
prawo miejscowe.
Przepisy prawne to słowna postać normy prawnej. Norma prawna to nakaz lub zakaz określonego zachowania się, ustanowione przez upoważniony organ państwa. W naszej kulturze przyjmuje się że norma prawna jest generalna i abstrakcyjna.
W jednym przepisie może być zawarta jedna norma, wiele norm, lub tylko fragment normy prawnej (tzn. że jedna norma zawarta jest w kilku przepisach).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz