wykłady prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4368
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady prawo - strona 1 wykłady prawo - strona 2 wykłady prawo - strona 3

Fragment notatki:Każda norma postępowania powinna zawierać trzy elementy:
- adresata normy (przy niedokładnym adresata określeniu może występować konflikt pozytywny lub negatywny)
- okoliczności – w których postępowanie ma być realizowane
- sposób zachowania – może być działaniem lub zaniechaniem
Wyróżniamy normy:
- indywidualne – to takie normy, w których indywidualnie jest wskazany adresat lub okoliczności.
- generalne – to takie normy, w których adresat jest wskazany generalnie lub w sposób generalny wskazane są okoliczności.
Inny podział norm:
- normy konkretne – dotyczą jednorazowego zachowania adresata
- normy abstrakcyjne – dotyczą stałego lub wielokrotnego zachowania adresata
W konsekwencji wprowadzenia norm możemy zdefiniować prawo jako całokształt generalnych i abstrakcyjnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, których przestrzeganie jest zagwarantowane przymusem państwowym.

Źródła prawa to decyzje organów państwowych tworzące prawo oraz formy, które przybierają akty tworzenia prawa.
Najczęściej formą tworzenia prawa jest jego stanowienie. Inną formą – droga uznania prawa.
Stanowienie prawa – jest to świadome i celowe działanie organów władzy publicznej, w wyniku którego powstają nowe normy prawne.
Stanowienie prawa jest po pierwsze aktem sformalizowanym; samo prawo określa, w jaki sposób normy prawne są tworzone (normy kompetencyjne).
Stanowienie prawa jest aktem prospektywnym – działa na przyszłość.
Proces stanowienia prawa jest procesem konstytutywnym – normy powstają na skutek tworzenia prawa.


Pojęcie prawa jest wieloznaczne; występuje w wielu naukach.
O prawie można mówić:
- jako o pewnym uprawnieniu
- jako o gałęzi np. prawo cywilne, karne
Prawo - to zespół norm, określających postępowanie ludzi, norm ustanowionych lub uznanych przez państwo.
Na prawo składają się normy postępowania dotyczące ludzi (człowiek jest adresatem).
Norma postępowania jest to będąca wytworem ludzi wypowiedź bezpośrednio wyrażająca wobec danego podmiotu polecenie pewnego zachowania się według wskazanych okoliczności.
Każda norma postępowania powinna zawierać trzy elementy:
- adresata normy (przy niedokładnym adresata określeniu może występować konflikt pozytywny lub negatywny)
- okoliczności - w których postępowanie ma być realizowane
- sposób zachowania - może być działaniem lub zaniechaniem
Wyróżniamy normy:
- indywidualne - to takie normy, w których indywidualnie jest wskazany adresat lub okoliczności.
- generalne - to takie normy, w których adresat jest wskazany generalnie lub w sposób generalny wskazane są okoliczności.
Inny podział norm:
- normy konkretne - dotyczą jednorazowego zachowania adresata
- normy abstrakcyjne - dotyczą stałego lub wielokrotnego zachowania adresata
W konsekwencji wprowadzenia norm możemy zdefiniować prawo jako całokształt generalnych i abstrakcyjnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, których przestrzeganie jest zagwarantowane przymusem państwowym.
Państwo to organizacja:
- polityczna
- globalna
- przymusowa
- terytorialna
- hierarchiczna
- suwerenna
Związek państwa z prawem:
1. Państwo jest kreatorem prawa - wprowadza normy prawne.
2. Państwo stoi na straży prawa.
3. Prawo określa strukturę, kompetencje i tryb funkcjonowania organów państwa.
4. Prawo wyznacza status jednostki państwa.
5. Prawo jest wyrazem polityki państwa.
Prawo nie jest jedynym wyznacznikiem norm, istnieją również inne normy np. normy moralne. Są normy prawne, które nie są normami moralnym

(…)

… (jeżeli nie jest określone kiedy
to wchodzi po 14 dniach od chwili jej ogłoszenia)
- podpis
* Przepis prawny jest to jednostka redakcyjna tekstu prawnego np. artykuł, paragraf, punkt.
Podział przepisów z uwagi na oznaczenie sposobu zachowania:
- przepisy nakazujące
- przepisy zakazujące
- przepisy uprawniające/upoważniające
Inny podział (podział ten wyznacza granicę swobody ludzi): egz. - przepisy bezwzględnie obowiązujące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz