Praworządność- przestrzeganie i stosowanie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praworządność- przestrzeganie i stosowanie prawa - strona 1 Praworządność- przestrzeganie i stosowanie prawa - strona 2 Praworządność- przestrzeganie i stosowanie prawa - strona 3

Fragment notatki:


PRAWORZĄDNOŚĆ, przestrzeganie i stosowanie prawa, gwarancje. Praworządność - to przestrzeganie prawa przez organy władzy państwowej i publicznej.
wg. Formalnej koncepcji praworządności przestrzeganie prawa powinno być bezwzględne; niezależne do pozaprawnych zasad np.: moralnych, słuszności; winno wynikać li tylko z tytuły jego obowiązywania.
wg. Materialnej koncepcji praworządności należy przestrzegać tylko i wyłącznie jeśli jest ludzkie, moralne i zgodne z prawami natury. Podmiotowy zakres praworządności odnosimy do imperatywnych organów:
a) naczelnej władzy państwowej (Parlament, Prezydent, R.M., Sądy)
b) terytorialnej władzy państwowej (Urzędy wojewódzkie, miejskie i resortów)
c) terytorialnej władzy publicznej wykonawczej i uchwałodawczej (rady i samorządy woj., miejskie, gmin, powiatów)
d) oraz do indywidualnych obywateli (mówimy wtedy o przestrzeganiu prawa ale nie o praworządności)
i znajduje wyraz w: Praworządności w stanowieniu prawa (wg. koncepcji formalnej) czyli, że organy
stanowiące prawo obowiązane są wykonywać swoje prawo na podstawie aktów prawnych wyższego rzędu organów nadrzędnych, czyli zgodnie: - formalnie i treściowo z konstytucją i ustawą
- z obowiązkiem uchwalania ustawy przez parlament (obie izby)
- z wymogiem proceduralnym tj. promulgacja, publikowanie w Dzienniku Ustaw
- z przestrzeganiem zasady jawności w procesie stanowienia prawa
- z przestrzeganiem zasady stanowienia prawa precyzyjnego i ścisłego
- z zachowaniem ogólnych demokratycznych zasad tworzenia prawa
Powyższe zasady konstytucyjne są formalną (instytucjonalną) gwarancją praworządności .
Oparte są o państwową ochronę praworządności poprzez nadzór:
1. Trybunału konstytucyjnego (zgodność wszelkich aktów prawnych z konstytucją).
wnioski kontroli prawnej uprawnionych podmiotów
skarga konstytucyjna osób fizycznych lub prawnych
2. Sądy administracyjne (władza publiczna i obywatel występują na równych prawach)\
3. Rzecznika Praw Obywatelskich (niezawisła straż wolności i praw człowieka i obywatela) Przedmiotowy zakres praworządności odnosimy do respektowania podczas stosowania prawa generalnej materii prawnej wyrażonej w:
1. Konstytucji.
2. Kodeksach prawa materialnego.
3. Kodeksach procedury prawnej.
a znajduje on wyraz w: Praworządności w stosowaniu prawa (wg. koncepcji formalnej) charakteryzującej się:
1. Rozstrzyganiem (orzeczenia sądowe, decyzje adm.) stanów faktycznych z zastosowaniem właściwej podstawy prawnej tj. na podstawie norm ogólnych i abstrakcyjnych.


(…)

… wszelkich ustaw
2. Wykładnia doktrynalna - nie ma znaczenia wiążącego
Punkt odniesienia w procesie wykładni stanowi:
1. Język - Wykładnia językowa (literalna) polega na ustaleniu znaczenia interpretowanych przepisów prawnych (zwrotów języka prawnego) ze względu na dyrektywy języka w jakim je napisano czyli:
dyrektywę domniemania języka potocznego względem uniwersalnego języka prawnego
dyrektywa domniemania uniwersalnego języka prawnego względem języka prawnego danego aktu prawnego
dyrektywa tożsamości znaczeniowej czyli jednakowe zwroty danego aktu prawnego mają jednakowe znaczenie
dyrektywa kompletności zakłada, że żaden element tekstu prawnego nie jest pozbawiony znaczenia
2. System prawa - Wykładnia systemowa (rozszerzająca i zawężająca względem wykładni językowej) zakłada następujące dyrektywy interpretacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz