Państwo, a prawo. Obowiązywanie prawa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo, a prawo. Obowiązywanie prawa. - strona 1 Państwo, a prawo. Obowiązywanie prawa. - strona 2 Państwo, a prawo. Obowiązywanie prawa. - strona 3

Fragment notatki:

PAŃSTWO A PRAWO. Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.
Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów w społeczeństwie władza naczelna (centralna) i jej agendy terenowe. Legalność władzy to władza działająca zgodnie z prawem.
Legitymizacja to podstawa prawna funkcjonowania władzy państwowej. Czynniki:
1. Legalne pochodzenie z demokratycznych wyborów określonych prawem obowiązującym.
2. Legalne funkcjonowanie władzy w granicach prawnych kompetencji w zakresie wykonywania władzy państwowej.
3. Zasada praworządności czyli przestrzegania prawa w aspektach:
a) podmiotowym jeżeli cała władza publiczna przestrzega prawa stanowionego
przedmiotowym jeżeli władza stanowi prawo wg właściwej procedury formalnej
Władza publiczna to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów władza lokalna czyli samorządowa.
Obowiązywanie prawa. 1. Wg koncepcji formalnej (teycznej) norma prawna obowiązuje ponieważ:
została ustanowiona przez organ kompetentny
umożliwia to norma wyższego rzędu
została promulgowana (tzn. urzędowo ogłoszona)
nie wzruszył jej Trybunał Konstytucyjny
2. Wg aksjologicznej koncepcji prawo obowiązuje wtedy gdy jest moralne wewnętrznie, gdy jest zgodne z naturą, słuszne i sprawiedliwe.
3. Wg socjologicznej koncepcji norma prawna obowiązuje ponieważ jest stosowana.
Zakres obowiązywania prawa :
1. Osobowy określa krąg adresatów.
2. Terytorialny określa przestrzeń, na której dane prawo się stosuje.
wyjątek rozszerzający dodaje pokład statku wodnego i powietrznego
wyjątek zawężający ujmuje obszar oficjalnej delegatury państw obcych
3. Temporalny realizuje czas, w którym obowiązuje norma prawna tj. np.:
z dniem.........
z dniem ogłoszenia
po upływie .... dni
pierwszego dnia miesiąca następnego
ustawa wchodzi w życie dnia..... i obowiązuje do......
Vacatio legis to okres pomiędzy ogłoszeniem aktu prawnego a datą wejścia w życie (min 14 dni) Retroakcja jest zakazana jeżeli skutki prawne są niekorzystne dla adresata.
Klauzula derogacyjna to przepis uchylający obowiązującą moc prawną aktu prawnego.
VI. PRAWORZĄDNOŚĆ, przestrzeganie i stosowanie prawa, gwarancje. Praworządność - to przestrzeganie prawa przez organy władzy państwowej i publicznej.


(…)

… aksjologicznej koncepcji prawo obowiązuje wtedy gdy jest moralne wewnętrznie, gdy jest zgodne z naturą, słuszne i sprawiedliwe.
3. Wg socjologicznej koncepcji norma prawna obowiązuje ponieważ jest stosowana.
Zakres obowiązywania prawa:
1. Osobowy określa krąg adresatów.
2. Terytorialny określa przestrzeń, na której dane prawo się stosuje.
wyjątek rozszerzający dodaje pokład statku wodnego i powietrznego
wyjątek…
…- dokonywana jest przez organ upoważniony i ma moc wiążącą do danego przypadku
wykładnia legalna ogólna gdy organ otrzymał kompetencje do interpretacji wszelkich ustaw
2. Wykładnia doktrynalna - nie ma znaczenia wiążącego
Punkt odniesienia w procesie wykładni stanowi:
1. Język - Wykładnia językowa (literalna) polega na ustaleniu znaczenia interpretowanych przepisów prawnych (zwrotów języka prawnego) ze względu na dyrektywy języka w jakim je napisano czyli:
dyrektywę domniemania języka potocznego względem uniwersalnego języka prawnego
dyrektywa domniemania uniwersalnego języka prawnego względem języka prawnego danego aktu prawnego
dyrektywa tożsamości znaczeniowej czyli jednakowe zwroty danego aktu prawnego mają jednakowe znaczenie
dyrektywa kompletności zakłada, że żaden element tekstu prawnego…
… wyższego rzędu organów nadrzędnych, czyli zgodnie: - formalnie i treściowo z konstytucją i ustawą
- z obowiązkiem uchwalania ustawy przez parlament (obie izby)
- z wymogiem proceduralnym tj. promulgacja, publikowanie w Dzienniku Ustaw
- z przestrzeganiem zasady jawności w procesie stanowienia prawa
- z przestrzeganiem zasady stanowienia prawa precyzyjnego i ścisłego
- z zachowaniem ogólnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz