Promulgacja

Promulgacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Promulgacja - pot. ogłoszenie każdego aktu normatywnego. Sensu stricto jest to jedynie ogłoszenie...

Motywy integracji europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

do Unii Europejskiej Promulgacja w Polsce i w Unii Europejskiej - http://pl.wikipedia.org/wiki/Promulgacja...

Funkcje parlamentu - FUNKCJA USTAWODAWCZA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2086

promulgację, czyli opublikowanie ustawy w oficjalnym organie w określonym ustawowo terminie FUNKCJA KREACYJNA...

Kontrola konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1260

jeszcze promulgacji bądź zatwierdzenia przez inny organ kontrola aktu już uchwalonego lecz przed jego wejściem w życie...

Pytania część otwarta.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

się prawa w którym się go przestrzega 67-69 Odp. Promulgacja-ogloszenie aktu prawnego w urzedowym prganie...