Motywy integracji europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywy integracji europejskiej - strona 1 Motywy integracji europejskiej - strona 2 Motywy integracji europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Motywy integracji europejskiej Obiektywne: - postęp cywilizacyjny; - potrzeba bezpieczeństwa/pokoju międzynarodowego - sprostanie konkurencji wobec mocarstw globalnych - dobrobyt 2. Subiektywne: - interes narodowy/racja stanu; - interes jednostkowy/osobisty - dominacja Etapy integracji europejskiej -strefa wolnego handlu -unia celna -wspólny rynek /zastąpiony Rynkiem Wewnętrznym po traktacie z Lizbony -Rynek Wewnętrzny -unia gospodarcza -unia walutowa -unia polityczna Źródła informacji o Unii Europejskiej Wszyscy zainteresowani problematyką integracji europejskiej i prawa wspólnotowego mają do dyspozycji wiele różnych możliwości dostępu do potrzebnych im informacji i danych. Do najważniejszych należą: 1. Bazy elektroniczne Eur-lex, Pre-lex i N-lex - Eur-lex - jest to systematycznie uaktualniana wielojęzyczna baza danych Unii Europejskiej. Oprócz oficjalnego dorobku prawnego UE zawiera m.in. dokumenty Komisji Europejskiej, interpelacje parlamentarzystów europejskich, opinie Trybunału Obrachunkowego. Baza Eur-lex jest bezpłatna. www.europa.eu/eur-lex - Pre-lex, baza danych o procedurach stanowienia prawa UE. Pozwala śledzić najważniejsze etapy procesu decyzyjnego pomiędzy Komisją i pozostałymi instytucjami:
etap procedury; decyzje instytucji; nazwiska osób; odpowiedzialne służby; sygnatury dokumentów… itp.,
jak również umożliwia wgląd w prace poszczególnych instytucji (Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Sprawiedliwości, itp..). Pre- lex śledzi wszystkie projekty Komisji (akta legislacyjne i budżetowe, jak również umowy międzynarodowe) oraz ko komunikaty - od momentu ich przekazania do Rady lub Parlamentu Europejskiego.
- N-lex - elektroniczna baza danych zawierająca krajowe regulacje prawne dostosowane do prawa UE / powstałe w wyniku unifikacji i harmonizacji prawa UE 2. Centra Euro-lnfo Centra te poza funkcją informacyjną pełnią też rolę doradczą. Podlegają bezpośrednio Komisji Europejskiej. Obecnie w Europie działa ponad 210 ośrodków. W Polsce działają one m.in w : Warszawie , Gdańsku , Krakowie , Kielcach , Rzeszowie, Kaliszu i Szczecinie. Uzupełniają je również Centra Korespondencyjne, które dostarczają informacji o warunkach działania przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej. Ułatwiają współpracę z firmami oraz instytucjami w państwach członkowskich Unii.

(…)

…    nieaktualność zaskarżenia dotyczącego legitymacji biernej w procesach odszkodowawczych związanych z bezprawiem legislacyjnym 11 V 2005 wyrok K 18/04
członkostwo Polski w Unii Europejskiej (traktat akcesyjny) 27 IV 2005 wyrok P 1/05
stosowanie europejskiego nakazu aresztowania do obywateli polskich
31 I 2005 wyrok P 9/04 
odpowiedzialność za przestępstwo celne popełnione przed przystąpieniem Polski do Unii…
… Europejskiego 27 V 2003 wyrok K 11/03
referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej
Promulgacja w Polsce i w Unii Europejskiej
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Promulgacja
- http://www.slownik-online.pl/kopalinski/555e563c4bbcc75141256581001833a7.php
Promulgacja - oficjalne, urzędowe ogłoszenie aktów prawa krajowego np. ustawy, ale także aktów prawa wspólnotowego/prawa UE. Promulgacja - ogłoszenie aktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz