System prawa

note /search

Integracja europejska - Wspólnota europejska: EWEA

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Integracja/integracja europejska Przez integrację rozumiemy zbiór powiązań politycznych i ekonomicznych, który zmierza do maksymalizacji założonych efektów tworzonego systemu jako całości jak i jego części. Integrację definiujemy jako proces kształtowania i rozwoju instytucji poprzez który określo...

Języki Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1141

Języki Unii Europejskiej Języki oficjalne Języki oficjalne urzędowe Języki oficjalne traktatowe Języki robocze Do 31.12.2006 r.: 20 języków oficjalnych (urzędowych) 21 języków oficjalnych - traktatowych (autentycznych) Od 1.01.2007 r. 23 języków oficjalnych (urzędowych) / 20 + bułgarski, rumuński+i...

Kategorie kompetencji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Kategorie kompetencji UE 1.Dziedziny kompetencji wyłącznej Unia ma wyłączną kompetencję w następujących dziedzinach: a) unia celna, b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, c) polityka pieniężna , w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest ...

Motywy integracji europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295

Motywy integracji europejskiej Obiektywne: - postęp cywilizacyjny; - potrzeba bezpieczeństwa/pokoju międzynarodowego - sprostanie konkurencji wobec mocarstw globalnych - dobrobyt 2. Subiektywne: - interes narodowy/racja stanu; - interes jednostkowy/osobisty - dominacja Etapy integracji europejskiej...

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej Traktaty założycielskie zawierały definicje Wspólnot Europejskich wyrażane w sposób opisowy, które znajdujemy w ich preambułach oraz w przypisanych im celach oraz politykach. Jedyny traktat, ...

Porządek prawny Unii Europejskiej - Traktat lizboński

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

PORZĄDEK PRAWNY Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim Porządek prawny wspólnotowy TEWEA (TEuratom) PIERWOTNE WTÓRNE (POCHODNE) TEWEA/TEuratom Akty prawne - prawo twarde (hard law) i miękkie (soft law) - umowy międzynarodowe (np....

Precedensy - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1400

PRECEDENSY Tezowane omówienie najbardziej znanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości (w kolejności chronologicznej) Opracowanie przygotowali Przemysław Mikłaszewicz i Ireneusz Kondak. Problemy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Redakcja: Bolesław Banaszkiewicz Współprac...

Struktura systemu integracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Struktura systemu integracji /Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony PRZESTRZENIE PRAWNE/REGULACYJNE UE Polityka zewnętrzna UE: WPH + Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa + Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE Rynek Wewnętrzny OWBiS /Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliw...

Wykładnia prawa wspólnotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

Wykładnia prawa wspólnotowego /UE Prof. zw. dr hab. C.Mik Interpretacja prawa wspólnotowego § 1. Uwagi ogólne Interpretacja prawa wspólnotowego (europejskiego i podlega Trybunałowi Sprawiedliwości (art. 164. 177 TR), który stosuje wykładnię dosłowna, systematyczną i teleologiczną, łącząc je niekied...

Zasady prawa wspólnotowego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO /PRAWA UE Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego/UE wobec porządków prawnych państw członkowskich (zasada prymatu/supremacji prawa wspólnotowego/UE) Zasada bezpośredniego stosowania Zasada bezpośredniej skuteczności Zasada pośredniej skuteczności Zasada autonomii prawa ...