Zasady prawa wspólnotowego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa wspólnotowego. - strona 1 Zasady prawa wspólnotowego. - strona 2 Zasady prawa wspólnotowego. - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO /PRAWA UE Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego/UE wobec porządków prawnych państw członkowskich (zasada prymatu/supremacji prawa wspólnotowego/UE) Zasada bezpośredniego stosowania Zasada bezpośredniej skuteczności Zasada pośredniej skuteczności Zasada autonomii prawa wspólnotowego/UE (prawo wspólnotowe/UE a prawo międzynarodowe publiczne)
Zasada deregulacji krajowej na rzecz regulacji wspólnotowej/UE
Zasada jednolitości zastosowania prawa wspólnotowego/UE (równoległość stosowania prawa wspólnotowego/UE i krajowego)
Zasada uznawania stosowania w państwie członkowskim bardziej restrykcyjnych krajowych przepisów prawnych niż regulacji wspólnotowych/unijnych Zasada pierwszeństwa stosowania prawa wspólnotowego: W wypadku kolizji normy wspólnotowej z normą prawa państwa członkowskiego pojawia się pytanie, którą normę należy stosować. Traktaty nie udzielają odpowiedzi na to pytanie. Jednakże Trybunał Europejski w orzeczeniu z 1964 r. w sprawie F. Costa przeciwko ENEL orzekł, iż z pierwszeństwa stosowania korzysta norma prawa wspólnotowego. Sprzeczną z nią normę prawa krajowego należy w danym wypadku pozostawić bez zastosowania. Zasady prawa wspólnotowego wywodzimy z precedensowego orzecznictwa TS PRECEDENS - (CASE) POSIADA CHARAKTER PRAWOTWÓRCZY COMMON LAW TS KREUJE poprzez kazuistykę PRZESTRZEŃ PRAWNA UE Zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego: Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską stanowi w art. 189, że rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio. Oznacza to, że należy je stosować w relacjach wertykalnych (w stosunkach państwo - podmioty prywatne) oraz w relacjach horyzontalnych (stosunki pomiędzy podmiotami prywatnymi). W orzeczeniu z 1964 r. w sprawie von Gend & Loos Trybunał Europejski rozciągnął zasadę bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego na pewne przepisy prawa traktatowego (art. 12). W konsekwencji podmiot prywatny może się na te przepisy powoływać nawet wobec własnego państwa przed jego sądami i urzędami. Prawo pierwszeństwa - supremacja Normy prawne UE/WE ------- normy prawne krajowe (polskie) tylko w sytuacji sprzeczności norm Zasada b.stosowania Normy prawne UE/WE obowiązują bezpośrednio w systemie prawa krajowego bez potrzeby, konieczności dokonywania ich transferu do prawa krajowego Zasada skutku bezpośredniego Prof.zw. dr hab. C. Mik Prawo wspólnotowe Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, który jeszcze w 1962 r. mówił o wspólnotach jako o nowym porządku prawnym prawa międzynarodowego", od 1964 r. posługuje się pojęciem szczególnego

(…)

… ich jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości (nawet po uwzględnieniu Traktatu amsterdamskiego). Pod rządami Traktatu z Maastricht w znacznym zakresie sytuacja była podobna sferze współpracy w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Jednak na tle Traktatu amsterdamskiego nowe instrumenty prawne: decyzje ramowe i decyzje „zwykłe" przy przeniesieniu części zagadnień do filaru I, a zwłaszcza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz