Porządek prawny Unii Europejskiej - Traktat lizboński

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porządek prawny Unii Europejskiej - Traktat lizboński - strona 1 Porządek prawny Unii Europejskiej - Traktat lizboński - strona 2 Porządek prawny Unii Europejskiej - Traktat lizboński - strona 3

Fragment notatki:

PORZĄDEK PRAWNY Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim Porządek prawny wspólnotowy
TEWEA (TEuratom)
PIERWOTNE
WTÓRNE (POCHODNE)
TEWEA/TEuratom Akty prawne
- prawo twarde (hard law) i miękkie (soft law) - umowy międzynarodowe (np. umowy stowarzyszeniowe)
Zmiany w zakresie prawodawstwa pierwotnego Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej Źródło: Opracowanie własne (w nawiasie podane są daty wejścia w życie). Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej - Rzym, 25.03.1957 (1.01.1958) Konwencja w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich - Rzym, 25.03.1957(1.01.1958) Konwencja zmieniająca Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą w celu stosowania do Antyli Niderlandzkich szczególnego systemu stowarzyszenia określonego w Części Czwartej niniejszego Traktatu, 13.11.1962 Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich (Traktat Fuzyjny) - Bruksela, 08.04.1965 (1.07.1965) Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich - Luksemburg, 20.04.1970 Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Bruksela, 10.07.1975 Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe Traktatu ustanawiającego Europejskie Wspólnoty Gospodarcze oraz Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich - Bruksela, 22.07.1975 (1.06.1977) Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich - Bruksela 20.09.1976 Traktat zmieniający Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do Grenlandii - Bruksela 13.03.1984 (1.02.1985) Jednolity Akt Europejski - Luksemburg 17.02.1986 (1.07.1987) Traktat o Unii Europejskiej - Maastricht 7.02.1992 (1.11.1993) Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty - Amsterdam, 02.10.1997 (1.05.1999) Traktat z Nicei, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne 26.02.2001 (1.02.2003) Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne

(…)

….
Traktaty akcesyjne:
TRAKTAT między Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, (Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich) a Królestwem Danii, Irlandią, Królestwem Norwegii oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz