Struktura systemu integracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura systemu integracji - strona 1 Struktura systemu integracji - strona 2 Struktura systemu integracji - strona 3

Fragment notatki:

Struktura systemu integracji /Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony PRZESTRZENIE PRAWNE/REGULACYJNE UE Polityka zewnętrzna UE: WPH +
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa + Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Rynek Wewnętrzny OWBiS /Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (dawny III filar UE + dawny Tytuł IV TWE) Instytucje UE Schemat opracowano na podstawie: Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, Opr. A.Łazowski, A.Łabędzka, M.Szpunar, CHBeck, Warszawa 2003. Cele Unii Europejskiej
Schemat opracowano na podstawie: Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, Opr. A.Łazowski, A.Łabędzka, M.Szpunar, CHBeck, Warszawa 2003. ZASADY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Zasada transnarodowości Zasada ponadpaństwości (supranarodowości)
Zasada kompetencji przypisanych Zasada ochrony praw podstawowych Zasada solidarności Zasada równości Zasada lojalności
Zasada niedyskryminacji Zasada subsydiarności
Zasada proporcjonalności Zasada równowagi kompetencyjnej i instytucjonalnej
Zasada wzmocnionej współpracy Zasada permanentnej zmiany (konferencja międzyrządowa i konwent)
Zasada kolegialności Prof. nadzw. dr hab. Z. Czachór Transnarodowa koncepcja kształtowania porządku międzynarodowego Zakłada się tu, że współczesne stosunki międzynarodowe podlegają nieodwracalnej bifurkacji. Poddawane są one procesowi swoistej decentralizacji, w tym sensie, iż coraz większa ich część nie jest już inicjowana podtrzymywana czy też kontrolowana przez państwo. W rezultacie mamy do czynienia z podziałem na uczestników suwerennych i niesuwerennych (niepaństwowych) i kreowaniem nowego typu uczestnictwa międzynarodowego. Aktywność aktorów niepaństwowych zmienia, więc funkcjonowanie systemu międzynarodowego, zakłócając go lub nawet wprowadzając w nim turbulencje. Cechą tego systemu stała się, zatem fragmentaryzacja (fragmentacja) polityki i pluralizm* W konsekwencji prowadzi to do modyfikacji polityki od poziomu lokalnego aż do globalnego. W paradygmacie transnarodowym państwo jest postrzegane jako jeden z wielu uczestników stosunków międzynarodowych, istotny, ale już nie jedyny. Transnarodowość zakwestionowała, zatem paradygmat

(…)

… i sprawiedliwości, w którym zapewnia się swobodny przepływ osób oraz stosuje się środki kontroli granic, azylu, imigracji oraz prowadzi działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przestępczości
Zachowanie i dalszy rozwój acquis communautaire

… natury, jak skażenie środowiska, terroryzm, handel narkotykami, kryzysy walutowe, czy też AIDS, SARS i BSE. Trzecią przesłanką zmian jest ograniczona zdolność państw do stawiania czoła zarówno, wewnętrznym, jak międzynarodowym problemom i kryzysom. Czwartą - rozluźnienie struktury światowej, której towarzyszy umacnianie się struktur regionalnych i sektorowych, co w sumie przyspiesza proces…
…. ONZ i NATO) i ponadpaństwowe (np. EWEA i Unia Europejska\wraz z ich instytucjami: KE, PE i TS) i pozarządowe (np. „European Movement"), korporacje międzynarodowe, ruchy międzynarodowe (np. ekologiczne), kościoły i grupy religijne, partie polityczne (o charakterze regionalnym np. Europejska Partia Ludowa lub partie zrzeszone w międzynarodówkach), międzynarodowe centrale związków zawodowych. W grupie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz