Pojęcie "społeczności międzynarodowej" i jej zakresy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie Pojęcie Pojęcie

Fragment notatki:

Pojęcie „społeczności międzynarodowej” i jej zakresy:
a) definiowanie społeczności międzynar.
b) zakres podmiotowy
c) zakres przedmiotowy
d)zakres czasowy
Pojęcie to pochodzi z tradycji prawa międzynarodowego. Pojęcia zamiennie używane: system międzynarodowy, społeczność światowa.
Społeczność międzynarodowa to pewien zbiór aktorów/podmiotów/uczestników SM (państw i podmiotów innych niż państwa) świadomych wspólnych interesów, wartości, zespolone wokół wspólnych norm, wartości, reguł postępowania, funkcjonujących w ramach tych samych wspólnych instytucji. Społeczność to podmioty zespolona poprzez więzi. Podmioty te się razem identyfikują(rodzajem więzi łączącej będzie np. prawo międzynarodowe).
Społeczność międzynarodowa a system międzynarodowy
System międzynarodowy to zbiorowość podmiotów pozostających we wzajemnych interakcjach, ale bez świadomości wspólnoty interesów i więzi. Właśnie brak tej świadomości odróżnia go od społeczności międzynarodowej. Społeczność międzynarodowa to nie jest mechaniczne złożenie aktorów. Społeczność międzynarodowa a społeczność światowa(globalna) Społeczność globalna jest tworzona przez jednostki i grupy społeczne(wizja kantowska) a więc to podmioty tworzące różnią od siebie te dwa pojęcia.
ujęcie wąskie
dotyczy przede wszystkim nauki prawa międzynarodowego. W tym ujęciu są to państwa. Prof. Symonides pisał, że „społeczność międzynarodowa jest to ogół państw utrzymujących stosunki międzynarodowe regulowane przez prawo międzynarodowe”.
ujęcie szerokie Świat państwocentryczny
Świat wielocentryczny
Liczba podmiotów głównych
Ok. 200
Setki tysięcy
Główne zainteresowania podmiotów
Dylemat bezpieczeństwa
Zachowanie autonomii
Główne cele podmiotów
Integralność terytorialna
Zindywidualizowane np. wzrost udziału w rynku ochrona ekosystemów itd.
Ostateczny argument w procesie realizacji celów
Przemoc fizyczna
Wycofanie się ze współpracy
Normy systemu
Prawo międzynarodowe
Różnorodność norm politycznych, moralnych, itd.
Modele współpracy
Formalne sojusze
Różnorodność form w postaci doraźnych lub stałych koalicji, struktury sieciowe
Reguły interakcji podmiotó∑
Praktyka dyplomatyczne
Ad hoc, sytuacyjnie
Dystrybucja potęgi


(…)

…). Nie ma instytucji pilnujących przestrzegania norm, ale oparte jest to na dobrej woli państwa działającego wedle zasady - pacta sunt servanda. Odwołując się do tej teorii, współczesne państwa tworzą społeczność międzynarodową, gdyż uznają istnienie wspólnych norm. Wizje neoklasyczne:
Kanta(aktywności podmiotów niepaństwowych)
Hobbesa(wizja państwocentryczna stołu bilardowego)
Kryteria przynależności do społeczności…
… więziami scalającymi społ. międz. są normy, reguły, wspólne interesy, ale także wartości. Normy i reguły tworzą prawo międzynarodowe. Jest to wizja klasyczna. To rozumienie odwołuje się do myśli Grocjusza.
Odmienny pogląd przedstawiają ekonomiści.
Immanuel Wallerstein twierdzi, że społeczność międzynarodowa jest zespolona poprzez więzi gospodarcze a przede wszystkim rynek. Globalny rynek to szczególny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz