Pacta sunt servanda

note /search

Pacta sunt servanda - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

Konwencji Wiedeńskiej. Zasada pacta sunt servanda kształtowała się stopniowo. Była obecna...

Wykład - Zasada pacta sunt servanda

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. W tytule umieszcza...

Grocjusz - założenia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

nie może go zmienić, poznaje się je rozumem oddziela jego tresc od nakazów moralnych - podstawowy nakaz pacta sunt...

Wykład z prawoznastwa - umowa

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1512

cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych stosuje się te same zasady, z pacta sunt servanda na czele  ...

Wykład - Pacta servanda sunt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Pacta servanda sunt - status prawny, treść i znaczenie Artykuł 26 (Pacta sunt servanda...