Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Konwencji Wiedeńskiej. Zasada pacta sunt servanda kształtowała się stopniowo. Była obecna...

Wykład - Zasada pacta sunt servanda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. W tytule umieszcza...

Grocjusz - założenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

nie może go zmienić, poznaje się je rozumem oddziela jego tresc od nakazów moralnych - podstawowy nakaz pacta sunt...

Wykład z prawoznastwa - umowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych stosuje się te same zasady, z pacta sunt servanda na czele  ...

Wykład - Pacta servanda sunt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Pacta servanda sunt - status prawny, treść i znaczenie Artykuł 26 (Pacta sunt servanda...

Wykład - clauzula rebus standi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

clauzula rebus standi Dwie tendencje: 1) niezmienność zobowiązania (zasada pacta sunt servanda) 2...