Wykład - Pacta servanda sunt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pacta servanda sunt - strona 1

Fragment notatki:

Pacta servanda sunt - status prawny, treść i znaczenie
Artykuł 26 (Pacta sunt servanda)  „Każdy będący w mocy traktat wiąże jego strony i powinien być przez nie wykonywany w dobrej wierze.”
Dot. tylko traktatów wiążących, przesłanka wejścia w życie uruchamia tę zasadę.
Określona podmiotowo = tylko strony, które się traktatem związały.
Traktat wiąże strony tylko w taki zakresie na jaki się zgodziły.
Konsekwencje związania się to wykonywanie zobowiązań w dobrej wierze.
Element pozytywny  obowiązek wykonywania traktatu w dobrej wierze (negocjowania, wiązania się i wykonywania)
Element negatywny państwo nie może jednostronnie zwolnić się z wykonywania zobowiązań traktatowych, ani zmienić postanowień traktatu inaczej jak za zgodą pozostałych p.czł. osiągniętą w trybie przyjaznego porozumienia.
Element negatywny  państwo nie może powoływać się na własne prawo w celu usprawiedliwienia niewykonywania traktatu (chyba że nastąpiło oczywiste pogwałcenie zasady prawa wewnętrznego o znaczeniu zasadniczym).
--
a. obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda) - moc obowiązującą tej zasady wywodzi się z prawa zwyczajowego; znalazła ona potwierdzenie w wielu umowach międzynarodowych: na konferencji londyńskiej 1871, w Pakcie Ligi Narodów; Karta NZ; Deklaracja przyjaznych stosunków i współpracy z 1970 r.
b. KWoPT art. 26 i 27: „każdy traktat będący w mocy wiąże jego strony i powinien być przez nie wykonywany w dobrej wierze”.
c. element pozytywny: każdy będący w mocy prawnej traktat wiąże strony i powinien być przez nie wykonywany w dobrej wierze;
d. element negatywny: zakaz jednostronnego zwalniania się z wykonywania umów międzynarodowych;
e. element negatywny: zakaz powoływania Si na prawo wewnętrzne dla usprawiedliwienia niewykonywania traktatu; art. 46: chyba, że pogwałcenie prawa wewnętrznego było oczywiste, traktat narusza normę o konstytucyjnym znaczeniu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz