Zasady prawa cywilnego w XIX w. - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa cywilnego w XIX w. - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zasady prawa cywilnego w XIX wieku na przykładzie Kodeksu Napoleona i ABGB
Zasada nienaruszalności własności prywatnej
- fundament kapitalistycznych stosunków społeczno- gospodarczych
- wyłączne i nieograniczone rozporządzanie danymi rzeczami przez właściciela za wyjątkiem dóbr publicznych
2. zasada równości prawa cywilnego
- równe traktowanie podmiotów prawa cywilnego w kwestii nabywania i korzystania z praw oraz w dochodzeniu swych praw. Wyjątki: brak równouprawnienia płci, nieślubne dzieci, wyłączenie z korzystania z części praw ze względu na wyznanie lub zawód
3. Zasada swobody umów
- swoboda wyboru kontrahenta
- swoboda sposobu zawarcia umowy
- swoboda ukształtowania treści umowy
- swoboda określenia formy umowy
- umowy legalnie zawarte stają się prawem dla tych, którzy je zawarli
4. Zasada bezpieczeństwa obrotu
- zagwarantowanie kontrahentom pewności przy wymianie dóbr
- powstanie instytucji prawnych normujących obrót o charakterze ogólnym i szczególnym
- ochrona bezpieczeństwa obrotu w zasadach Lex retro non agit, pacta sunt servanda
5. zasada harmonijnego współżycia
- ustalenie w mniejszym lub większym stopniu reguł współżycia ogółu ludzi
- praktyczny jej wyraz we wprowadzeniu pojęć wartościujących do prawa cywilnego: słuszność, dobra wiara, uczciwy obrót, dobre obyczaje, pokrzywdzenie, krzywda moralna, niesłuszne wzbogacenie, cel niegodziwy, niegodność dziedziczenia, niewdzięczność
- klauzula rebus się stanibus mówiąca o możliwości zmiany stosunku prawnego jeśli nastąpiła zmiana stosunków faktycznych (ochrona słabszej strony)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz