Podmioty transnarodowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty transnarodowe- opracowanie - strona 1 Podmioty transnarodowe- opracowanie - strona 2 Podmioty transnarodowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podmioty Transnarodowe
Istota i zakres podmiotów transnarodowych
Odnośnie nazwy najczęściej stosuje się : podmioty niepaństwowe oraz podmioty transnarodowe. Pierwsze określenie sugeruje, że państwa są podmiotem dominującym, a inne podmioty stosunków międzynarodowych mają charakter drugorzędny. W zakres pojęcie podmioty niepaństwowe wchodzą również organizacje międzyrządowe. Pojęcie p. transnarodowe jest bardziej adekwatne. W stosunkach międzynarodowych nośnikami działań trans granicznych poza państwami są także inne podmioty. Wg. Andrzeja Dumały są nimi podmioty pozapaństwowe, niesuwerenne, nie terytorialne, podejmujące dość swobodne działania trans graniczne, prowadzące do wywierania wpływu na stosunki wewnętrzne państw i międzynarodowe. Podm. Trans. w stosunkach międzynarodowych są - zorganizowane grupy społeczne, które w swych działaniach wykraczają poza granice państw. Część z nich pełni rolę łącznika lub pasa transmisyjnego między społeczeństwami obywatelskimi innych państw, między społ. I państwami oraz między państwami i organizacjami międzyrządowymi. Łączy to co lokalne z tym co globalne.
J.N. Rosenau - istnienie i funkcjonowanie obok państw podmiotów transnarodowych traktuje, jako element procesu bifurkacji podmiotowej struktury środowiska międzynarodowego, w wyniku, którego obok systemu scentralizowanych państw narodowych wyraźnie ukształtował się głęboko zróżnicowany system niesuwerennych podmiotów transnarodowych. Proces ten oznacza - zastępowanie świata państwo centrycznego - przez świat wielocentryczny.
Te 2 światy mają odrębnych cech specyficznych. Świat państwocen. Na tle wieloc. Jest bardziej dojrzały, wykrystalizowany zorganizowany, zamyka się w kanonach późnowest. Systemu SM. Cechą systemu państw jest względnie wysoki poziom instytucjonalizacji i rozwój więzi kanałami dyplomatycznymi oraz względnie niska zdolność adaptacji wobec zachodzących zmian. Świat wielocen. Charakteryzuje niski poziom wykrystalizowania form przejawiania się. Na jego strukturę składają się setki tysięcy zróżnicowanych podmiotów pozapaństwowych. Koncentrują się na problemach z reguły bliskim potrzebom społecznym jak środowisko naturalne, prawa człowieka. Przywództwo - podmioty najbardziej innowacyjne. Niski poziom instytucj.
Zakres podmiotów transnarodowych i kryteria ich identyfikacji :
Autonomia- swoboda działania w procesie osiągania celów
Reprezentatywność dla określonej grupy społecznej
Zdolność wywierania wpływu na środowisko międzynarodowe/ zdolność podejmowania działań trans granicznych. Najczęściej do transnarodowych podmiotów międzynarodowych stosunków politycznych zaliczane są :


(…)

… i Ameryce Północnej.
Z czasem org. Pozarz. Zaczeły podejmować działania trans graniczne stając się uczestnikami SM. Przykładem umiędzyn. Działań pozarz. We wnętrzu państw jest ruch przecie niewolnictwu. Podobny rodowód ma powstałe w 1855 Światowe Stowarzyszenie YMCA zaś 1863 utworzono Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. - międzyn. Org. Pozarządowych INGOs, a nie tylko działań transg.
Rozwój…
… jest tym samym na upowszechnienie wizji liberalnego porządku na świecie, stymulującego rozwój globalnego rynku, deregulację gospodarek i wycofanie się z państw, z działalności gospodarczej w wyniku otwierania rynków, dalszej liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji. -coraz częściej silne oddziaływanie korporacji na politykę jest wynikiem formalnej i nieformalnej współpracy tych podmiotów.(państwa), Współpraca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz