Fenomen wzrostu ilościowego organizacji pozarządowych angażujących się w działalność transnarodową

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Fenomen wzrostu ilościowego organizacji pozarządowych angażujących się w działalność transnarodową - strona 1  Fenomen wzrostu ilościowego organizacji pozarządowych angażujących się w działalność transnarodową - strona 2

Fragment notatki:

Fenomen wzrostu ilościowego organizacji pozarządowych angażujących się w działalność transnarodową. Co to jest działalność transnarodowa? Transnarodowy - przekraczający narodowe lub tradycyjne granice państw; może odnosić się do działań rozmaitych podmiotów niepaństwowych, takich jak osoby prywatne czy organizacje pozarządowe.
Zgodnie z definicją terminu „transnarodowy”, działalność transnarodowa to nic innego jak podejmowanie działań przez reprezentantów różnych narodów w celu realizacji wspólnych interesów.
Co to jest organizacja pozarządowa? W prawie międzynarodowym, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilno-prawnej.
Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem , obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości).
Na uwagę zasługuje fakt, że celem organizacji nie jest osiąganie zysku, lecz realizacja określonych zadań w sferze społecznej, kulturalnej czy gospodarczej. Przykładem takich organizacji są m. in. Międzynarodowa Izba Handlowa, Amnesty International, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Światowa Uni Chrześcijańsko- Demokratyczna, Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki.
Skąd się wzięły transnarodowe organizacje pozarządowe? Organizacje transnarodowe są zjawiskiem stosunkowo najnowszym. Pojawiły się w latach 60, choć zasadniczo źródeł transnarodowej działalności różnego rodzaju korporacji przemysłowych i handlowych doszukuje się w amerykańskim ekspansjonizmie gospodarczym, który dał o sobie znać tuż po II wojnie światowej. Organizacje transnarodowe współcześnie postrzega się jako najbardziej dynamiczny element współczesnego kapitalizmu . Są rodzajem protestu wobec klasycznego modelu stosunków międzynarodowych, w którym jedynie państwo jest realną i autonomiczną siła zdolną do kreowania polityki światowej i zagranicznej. W swej warstwie pragmatycznej są przejawem ograniczonych możliwości państwa w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów surowcowych, ekologicznych, finansowych świata czy ostatnio narastającej przestępczości, terroryzmu międzynarodowego, narkomanii itp. zagadnień. Ich transgraniczne powiązania i skuteczność w działaniu czynią z nich niezbędny element systemu stosunków międzynarodowych.
Funkcje organizacji pozarządowych angażujących się w działalność transnarodową. współtworzą programy działania na forum międzynarodowym, kreując zaplecze polityczne i poparcie dla swych działań;


(…)

… rozstrzygania sporów. Na początku XX w. organizacje pozarządowe zmieniły swoje priorytety, zajmowały się głownie lobbowaniem na rzecz Ligii Narodów, a później Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także zagadnieniami szczególnie nurtującymi ówczesną społeczność międzynarodową, tj. prawami kobiet, dzieci i uchodźców. Lata 70 XX w. były okresem prawdziwego boomu, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe…
… międzynarodowych zainicjowanych przez organizacje pozarządowe była kampania na rzecz zniesienia niewolnictwa jako moralnie nieakceptowanej praktyki. Jej genezy należy szukać w społeczeństwach ukształtowanych w latach 80 XVIII w. oddanych zniesieniu niewolnictwa w USA, Anglii i Francji. Tematykę tę poruszono raz jeszcze w 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim. Organizacje pozarządowe uczyniły zatem pierwszy krok…
… są to głównie konferencje globalne);
rewolucja komunikacyjna;
koniec zimnej wojny i ekspansja demokracji na państwa postkomunistyczne.
Do zagadnień, którymi zajmują się organizacje pozarządowe nalezą, np.:
porwania samolotów;
kwaśne deszcze;
globalne ocieplenie;
miny lądowe;
więźniowie sumienia, itd.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz